Bygglov och Byggregler

När någon vill uppföra en byggnad finns det ett allmänt intresse från samhället att vissa krav uppfylls. Det gäller bl.a. utformningen och anpassningen av byggnaden till omgivningen och gällande planbestämmelser, hänsyn till grannar m.m. Huset måste dessutom uppfylla vissa tekniska krav vad gäller bl.a. hållfasthet, hälsa, säkerhet, tillgänglighet och brandtekniskt utförande. Även vid rivning av byggnad måste vissa regler uppfyllas.
 
Samhällskraven regleras med lov- och anmälningsförfaranden.

Om du har funderingar på något främmande ord, se vår Ordlista länk till höger