Bygglov och Byggregler

När någon vill uppföra en byggnad finns det ett allmänt intresse från samhället att vissa krav uppfylls. Det gäller bl.a. utformningen och anpassningen av byggnaden till omgivningen och gällande planbestämmelser, hänsyn till grannar m.m. Huset måste dessutom uppfylla vissa tekniska krav vad gäller bl.a. hållfasthet, hälsa, säkerhet, tillgänglighet och brandtekniskt utförande. Även vid rivning av byggnad måste vissa regler uppfyllas.
 
Samhällskraven regleras med lov- och anmälningsförfaranden.

Om du har funderingar på något främmande ord, se vår Ordlista länk till höger

OBS! Ny plan- och bygglag från 2 maj 2011

Från och med 2 maj 2011 gäller en ny plan- och bygglag (PBL) SFS 2010:900.

Med anledning av nya plan- och bygglagen kommer informationen på hemsidan behöva uppdateras.

Vill du läsa mer om den nya plan- och bygglagen kan du göra det i följande länkar.

Ny PBLlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Boverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Broschyr ny PBLPDF