måndag 29 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Kommunicering

Enligt 11 kap 8 § Socialtjänstlagen (SoL) ska du ges möjlighet att yttra dig över uppgifter som står i utredningen och inhämtats från annan än dig själv, innan beslut fattas.

Det du vill framföra till din socialsekreterare (handläggare) kan du göra antingen muntligt eller skriftligt. Socialsekreteraren antecknar detta och för in det i beslutsmaterialet. Beslutet ska innehålla en beslutsmotivering.

Om beslutet ska fattas av Socialnämnden har du rätt att närvara vid mötet. Du har också rätt att ha med dig ett ombud, förutsatt att ombudet är en för uppgiften lämplig person.

Tillbaka

Sidan uppdaterad 2012-10-25 av Marie-Louise Snell
Till startsidan Till startsidan
Kontakt
  • Socialkontoret
  • Telefontid:
  • Mån-Fre 09.00-09.30
  • Tel vxl: 0225-55 165
  • Fax: 0225-55 368
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000