Kurator

Kontaktinformation

Besöksadress: Nya sjukhusvägen 4


Tack för ditt meddelande.

Skolkuratorn ska bistå med social och psykosocial kompetens för att främja elevers lärande och utveckling.

Detta gör skolkuratorn genom att:

  • genomföra professionella samtal med enskilda elever och deras familjer som kan handla om problemlösning, stöd, motivation och kris.
  • delta i nätverk med exempelvis skolpersonal, psykiatrin, polis och socialtjänst kring elever.
  • ge handledning och rådgivning till personalen.
  • kartlägga den skolsociala situationen för elever.
  • ha kunskap och informera om service som finns i samhället kring till exempel socialtjänsten, ekonomi, intyg och remisser.

En kurator har tystnadsplikt, men i vissa fall skyldighet att anmäla händelser till polis och sociala myndigheter.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.
Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter