Kurator

Kontaktinformation

Besöksadress: Nya sjukhusvägen 4, Säter


Tack för ditt meddelande.

Skolkuratorn ska bistå med social och psykosocial kompetens för att främja elevers lärande och utveckling.

Detta gör skolkuratorn genom att:

  • genomföra professionella samtal med enskilda elever och deras familjer som kan handla om problemlösning, stöd, motivation och kris.
  • delta i nätverk med exempelvis skolpersonal, psykiatrin, polis och socialtjänst kring elever.
  • ge handledning och rådgivning till personalen.
  • kartlägga den skolsociala situationen för elever.
  • ha kunskap och informera om service som finns i samhället kring till exempel socialtjänsten, ekonomi, intyg och remisser.

En kurator har tystnadsplikt, men i vissa fall skyldighet att anmäla händelser till polis och sociala myndigheter.