Skolläkare och skolsköterska

Kontaktinformation

Besöksadress: Nya sjukhusvägen 4, Säter


Tack för ditt meddelande.

Varje elev i Säters kommuns skolor har tillgång till skolläkare och skolsköterska. Eleverna har också en digital skolhälsojournal som följer dem under skoltiden.

Skolläkaren och skolsköterskan ger råd och stöd för att eleven ska utvecklas, må bra och nå sina mål i skolan.

Skolläkaren och skolsköterskan har tystnadsplikt. De har också skyldighet att anmäla till socialtjänsten om de misstänker att en elev far illa.

Skolsköterskan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande genom att erbjuda hälsosamtal, hälsobesök, hälsoundervisning och vaccinationer.

  • Hälsosamtal
    I hälsosamtalet får eleven möjlighet att prata om hälsa, matvanor, fysisk aktivitet, sömn, skolarbete och trivsel i skolan. Med de äldre eleverna diskuterar skolsköterskan även frågor om alkohol, narkotika, doping, tobak, sex och samlevnadsfrågor.
  • Vaccinationer
    Skolsköterskan ger eleven de vaccinationer som Folkhälsomyndigheten rekommenderar enligt nationella barnvaccinationsprogrammet.

Förutom att arbeta förebyggande och erbjuda  rådgivning utför skolsköterskan enklare sjukvård och hänvisar vidare vid behov. Om ditt barn blir sjukt ska du i första hand kontakta din vårdcentral, www.1177.se.

Har du frågor?
Har du frågor om de vaccinationer som ditt barn fått eller om annat som rör ditt barns hälsa i skolan? Hör av dig till skolsköterskan på ditt barns skola.