Tal-, språk- och hörselpedagog

Kontaktinformation

Besöksadress: Nya sjukhusvägen 4


Tack för ditt meddelande.

Tal-, språk- och hörselpedagogen arbetar med att ge råd och stöd till barn och elever med olika typer av tal-, språk och hörselproblematik samt med handledning till pedagoger i förskola och skola.

Tal-, språk- och hörselpedagogen samarbetar med pedagoger i förskola och skola. Dessutom samverkar tal-, språk- och hörselpedagogen med vårdnadshavare, skolledning och landstingets logopeder och hörselvård.

Hos tal-, språk- och hörselpedagogen får barn och elever bland annat hjälp med

  • försenad eller avvikande tal- eller språkutveckling
  • teckenstöd
  • hjälpa till med analys utifrån gjorda bedömningar av barnet/eleven.

Tal, språk och hörselpedagogen arbetar med att göra pedagoger medvetna om barnets och elevens behov i undervisningsmiljön och följer eleven från förskola och under hela grundskoletiden.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.
Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter