Tal-, språk- och hörselpedagog

Kontaktinformation

Besöksadress: Nya sjukhusvägen 4, Säter


Tack för ditt meddelande.

Tal-, språk- och hörselpedagogen arbetar med att ge råd och stöd till barn och elever med olika typer av tal-, språk och hörselproblematik samt med handledning till pedagoger i förskola och skola.

Tal-, språk- och hörselpedagogen samarbetar med pedagoger i förskola och skola. Dessutom samverkar tal-, språk- och hörselpedagogen med vårdnadshavare, skolledning och landstingets logopeder och hörselvård.

Hos tal-, språk- och hörselpedagogen får barn och elever bland annat hjälp med

  • försenad eller avvikande tal- eller språkutveckling
  • teckenstöd
  • hjälpa till med analys utifrån gjorda bedömningar av barnet/eleven.

Tal, språk och hörselpedagogen arbetar med att göra pedagoger medvetna om barnets och elevens behov i undervisningsmiljön och följer eleven från förskola och under hela grundskoletiden.