Inkomstslag

Kontaktinformation

Säter kundtjänst

Telefon: 0225-550 00

Telefontider: Måndag-fredag kl. 08.00-12.00, 13.00-16.15

E-post: kundtjanst@sater.se

Besöksadress: Rådhuset, Åsgränd 2, Säter

Öppettider: Måndag–fredag klockan 08.00–12.00, 13.00-16.00. (stängt röda dagar)

 


Tack för ditt meddelande.

Avgiften som du betalar till barnomsorgen bestäms av inkomsten som du och den vuxne person som du bor tillsammans med, har varje månad. Det är viktigt att du anmäler hur stor inkomst du har.

Skattepliktig bruttoinkomst är:

 • lön och andra ersättningar i anslutning
 • föräldrapenning
 • sjukpenning
 • arbetslöshetsersättning
 • inkomst av näringsverksamhet, efter avdrag för egenavgifter
 • pensionsförmåner (Ej barnpensioner)
 • sjukbidrag
 • rehabiliteringspenning
 • aktivitetsstöd
 • vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode
 • för familjehem räknas endast arvode
 • skattepliktigt vårdbidrag
 • korttidsstudiestöd
 • skattepliktigt utbildningsbidrag
 • livränta
 • periodiskt understöd
 • arvoden
 • ersättning från sjuk- och olycksfallsförsäkringar som har tecknats i samband med din tjänst
 • beskattningsbara naturaförmåner som bilförmåner och bostadsförmån
 • inkomst av arbete utomlands

Inkomster som inte ska tas med när du anmäler din inkomst är:

 • försörjningsstöd
 • bostadsbidrag
 • barnbidrag
 • studiemedel (bidrag och lån)
 • vårdnadsbidrag
 • ekonomiskt bistånd
 • underhållsbidrag

Egen företagare

Egna företagare ska ange den beräknade bruttoinkomsten. Efter deklaration och bokslut bestäms den faktiska avgiften.

Tillbaka