Gamla Myran

Kontaktinformation

Besöksadress: Bergslagsgatan 2A, 2B

Rektor: telefon 0225-551 18


Tack för ditt meddelande.

Gamla Myrans värdegrund

Här på Gamla Myran:

  1. Ser vi alla barns lika värde
  2. Uppmanar vi till rörelseglädje och goda kostvanor
  3. Ser vi leken som en viktig del i barnens utveckling genom både styrda och fria aktiviteter

På Gamla Myran finns avdelningarna Bikupan och Myrstacken med 4-5-åringar. Vi har ett nära samarbete mellan avdelningarna med bland annat gemensam öppning och stängning. Vi har en stor gemensam gård som vi är ute på både på för- och eftermiddagen och där vi hjälps åt med barnen, så vi känner varandras barn väl. Vi fokuserar mycket på rörelse, för forskning säger att barn behöver pulshöjande aktiviteter varje dag. Vi springer runt gropen, har rörelsebanor och leker grupplekar som till exempel “Under Hökens vinge kom”. Inne har vi bland annat danslekar och Miniröris.

Vi lägger stor vikt vid barns inflytande och delaktighet, och planerar vår verksamhet till stor del efter barnens önskemål. Vi har under detta läsår en temadag i månaden som barnen är med och röstar fram. Under veckorna före jobbar vi tematiskt med det ämne som nästa temadag handlar om.

Vår målsättning är trygga och glada barn som trivs och har roligt på förskolan. I ett ständigt återkommande tema ”Att vara en bra kompis” pratar vi mycket om hur man ska vara emot varandra och att alla måste respektera när kompisen säger Nej! eller Stopp! både när det gäller knuffar och kramar. (Ska man kramas ska bägge vilja).

De blivande förskoleklassbarnen träffas på vårterminen sina blivande klasskamrater för att skapa en trygghet även inför skolstart.