Storhaga förskola

Kontaktinformation

Besöksadress: Nygårdsvägen 13

Rektor: telefon 0243-784 40


Tack för ditt meddelande.

Storhaga förskola är en 1-5 års förskola med fyra avdelningar; Prästkragen, Ängsklockan, Blomsterängen och Hagen. Förskolan har närheten till skogen, fotbollsplan, biblioteket och skolan.

  • Öppettider: måndag-fredag kl. 06.00-18.00

Stängningsdagar – fortbildningsdagar för personalen

  • Måndag 15 augusti 2022
  • Måndag 31 oktober 2022
  • Måndag 9 januari 2023
  • Måndag 12 juni 2023

Några dagar varje år har förskolan stängt. Under dessa dagar deltar personalen i gemensam planering, utvärdering och kompetensutveckling. Om barnet har behov av plats under dessa dagar ska du kontakta rektor.

Storhagas vision

En trygg och rolig verksamhet där barns och vuxnas förutsättningar tas tillvara. Varje barn ska bli sedda, känna sig delaktiga och få möjlighet att lyckas.