Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Åtgärder med anledning av golvmattan

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter

Ställ en fråga

Tack för ditt meddelande.

2017-03-02, Uppföljande luftmätning

Företaget Polygon har via IVL, Svenska miljöinstitutet, genomfört  mätningar efter åtgärder med ventilation och luftrenare. Resultatet visar att insatserna gett tydliga effekter på inomhusluften.

2017-02-18, Planering har inletts för att flytta verksamheten från förskolan Äventyret till ersättningslokal vid Skönvik. Lokalen ligger i markplan, direkt till vänster vid huvudentren, mitt emot Dahlander kunskapscentrum.

Målsättningen är att flytten ska vara genomförd senast under april månad.

Därefter inleds arbetet med att åtgärda golvmattan vid Äventyret.

Arbetet beräknas vara klart till inskolningen i augusti.