Mora by förskola

Kontaktinformation

Besöksadress: Guldläggarvägen 22

 


Tack för ditt meddelande.

Förskolan ligger vackert belägen med närhet till skog, fotbollsplan, lekpark och en stor gård att leka på. Närheten till naturen och skogen gör att barnen som går här har möjligheten att uppleva naturens växlingar.

  • Öppettider: måndag-fredag kl. 06.30-18.00

Stängningsdagar – fortbildningsdagar för personalen:

  • Måndag 9 januari 2023
  • Måndag 12 juni 2023

Några dagar varje år har förskolan stängt. Under dessa dagar deltar personalen i gemensam planering, utvärdering och kompetensutveckling. Om barnet har behov av plats under dessa dagar ska du kontakta rektor.

Mora bys vision;
Att vi har ett gemensamt förhållningssätt, där vi strävar efter att varje barn får inflytande efter sina förutsättningar.