Svalan – pedagogisk omsorg

Kontaktinformation

Telefon: 0243-78369

e-post: svalan@edu.sater.se

Besöksadress: Konvaljvägen 2, 783 50 Gustafs

Rektor: 0243-784 40

 


Tack för ditt meddelande.

Hit till oss på Svalan i Gustafs är alla barn som är 1-5 år välkomna. Vi finns på en egen avdelning på förskolan Konvaljen.

Vi lägger stor vikt vid att träna den sociala kompetensen, vistas mycket utomhus, stärka självkänslan så att alla känner sig delaktiga och värdefulla och att alla ska få utvecklas och lära sig i sin egen takt.
Barnkonventionen löper som en röd tråd i vår vardag!
Ett av våra starkaste motton är: “Mycket kärlek och fasta regler och rutiner”

Öppettider: måndag-fredag kl. 06.30-18.00

Vi tre pedagoger som arbetar på Svalan har lång erfarenhet av att arbeta med barn och vi är ett väl sammansvetsat arbetslag som ställer upp för våra barn, vårdnadshavare och varandra.

Svalans värdegrundsord:

 • Sammansvetsade
 • Värdefulla
 • Ansvarstagande
 • Likasinnade
 • Alltid redo
 • Naturliga

Vi följer Skolverkets allmänna råd för pedagogisk omsorg och även Läroplanen för förskolan: Lpfö 18, så att även “våra” barn ska ges samma förutsättningar som alla andra barn i kommunens förskoleverksamhet. Barnen som börjar på Svalan går kvar tills de börjar förskoleklass och behöver inte flytta till en annan avdelning vid en viss ålder, om inte så önskas. Vårt flexibla arbetssätt gör att vi idag har många unika aktiviteter under året som är väldigt uppskattade:

 • Skogsdagen
 • Bakning i bagarstuga
 • Sång för de äldre
 • Familjedaghemmens Dag

  Stängningsdagar

  • Måndag 15 augusti 2022
  • Måndag 31 oktober 2022
  • Måndag 9 januari 2023
  • Måndag 12 juni 2023

  Några dagar varje år har pedagogisk omsorg stängt. Under dessa dagar deltar personalen i gemensam planering, utvärdering och kompetensutveckling.
  Om barnet har behov av plats under dessa dagar ska du kontakta rektor.

  Har du några frågor eller funderingar så är du välkommen att ringa oss eller göra ett besök.