Stora Skedvi förskola

Kontaktinformation

Stora Skedvi förskola
Besöksadress: 

Stora Skedvi förskola
Landsvägen 29
783 92 Stora Skedvi


Tack för ditt meddelande.

Stora Skedvi förskola hittar du i Kyrkbyn på samma plats som skolan och idrottshall.

I förskolan vill vi erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet både ute och inne.

 • Öppettider: måndag-fredag kl. 06.00-18.00

  Vi som arbetar vill se och möta varje barn på dess utvecklingsnivå, engagera oss i samspelet med både det enskilda barnet och hela barngruppen.

  Stängningsdagar – fortbildningsdagar för personalen:
  • måndag 30 oktober 2023
   VT-24
  • måndag 8 januari 2024
  • fredag 14 juni 2024