Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Stora Skedvi skola F-6

Kontaktinformation
Stora Skedvi Skola

Telefon: 0225-366 80

Besöksadress:
Stora Skedvi Skola
Landsvägen 29
783 92 Stora Skedvi

Ställ en fråga

Tack för ditt meddelande.

Stora skedvi skola ligger centralt i Stora Skedvi kyrkby. Skolan har fritidshem, förskoleklass och skolår 1-6.

På skolan och fritidshemmet råder en varm och positiv anda där vi vill att alla ska känna glädje, gemenskap och trygghet. Vi arbetar aktivt med värderingar och förhållningssätt för att ge våra barn och elever en god start i livet.

Just nu pågår bygget av ny förskola och skola i Stora Skedvi.

Lärarna på skolan samarbetar i arbetslag, ett för de yngre barnen i skolåren F-3 och ett för de äldre barnen, skolår 4-6. Varje klass har sin klasslärare. Utöver klasslärarna finns på skolan speciallärare, idrottslärare, slöjdlärare och elevassistenter.

Skolan har också tillgång till specialpedagog, kurator och skolsköterska. Dessa är organiserade inom Säter kommuns elevhälsa.

I Stora Skedvi skola har vi också förmånen att ha ett integrerat skol- och folkbibliotek med en kunnig bibliotekarie.

Fritidshemmet Regnbågen består av två avdelningar, en för de yngre barnen – Lill fritids och en för de äldre- Storfritids. Avdelningen för de yngre barnen är integrerad med förskoleklassen.

Fritidshem är en pedagogisk verksamhet och erbjuds till barn i åldern 6 – 13 år t o m vårterminen det år då eleven fyller 13 år. Verksamheten bedrivs i anpassade lokaler i skolan och är integrerad i skolans och förskoleklassens verksamhet.

Byggnationen av ny skola och förskola går att följa via Facebook.