Så arbetar vi

Kontaktinformation

Besöksadress: Enbackavägen 62

Telefon Expedition: 0243-783 77

E-post 

  • Skolan: enbackaskola@edu.sater.se
  • Storklockans fritids: storklockan@edu.sater.se
  • Fritids Pinglan: fritidspinglan@edu.sater.se

Tack för ditt meddelande.

Här kan ni läsa om hur vi arbetar på Enbacka skola

Arbetslaget på Lågstadiet
Vi på Lågstadiet strävar efter att alla barn ska ha en trygg och utvecklande skoldag och fritid. För oss är omsorgen om barnen viktigt och att alla vuxna ser alla barn. Barnen träffar samma personal under hela dagen då te x fritidspedagogerna arbetar under skoldagen i klasserna. Vi arbetar kontinuerligt med emotionell intelligens för att stärka det enskilda barnet och förbättra kamratrelationer.

På Lågstadiet arbetar vi från förskoleklass till år 3 med god läsutveckling och Barbro Westlunds forskningsbaserade modeller för att utveckla en djup läsförståelse. Vi arbetar även med natur och teknik i alla klasser. Det gör vi för att väcka intresse för naturkunskap i tidiga år och lägga en god grund för framtida studier inom ämnet. Vi deltar också i kommunens mattesatsning för en bättre mattemåluppfyllelse. Vi vill att matematiken ska präglas mer av ett laborativt och problemlösande synsätt. I förskoleklass spelar leken och det lustfyllda lärandet en central roll.

Mellans arbetslag
Arbetslaget Mellan på Enbacka skola arbetar för att skapa en skola där trygghet, respekt och trivsel är en självklarhet. Ingen i vår verksamhet ska känna sig kränkt eller trakasserad.

Vi vuxna vill vara en förebild för våra elever och bemöta varje elev med respekt. Detta ser vi som en förutsättning för det livslånga lärandet.

NTA
Inom ämnet no/teknik arbetar vi med materialet NTA, NTA är ett skolutvecklingsprogram i naturkunskap och teknik för lärare och elever i år F-6 i grundskolan.
NTA sätter eleverna , deras intressen och nyfikenhet i centrum. Eleverna gör olika undersökningar och använder sina erfarenheter och sitt kunnande i naturvetenskap och teknik. Stor vikt läggs vid kommunikation, både muntlig och skriftlig. Eleverna formulerar i samarbete med vuxna och med varandra sin förståelse av och kunskap om olika fenomen.
Fyrorna arbetar med Kemi
Femmorna arbetar med matens kemi
Sexorna arbetar med Magneter och motorer

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.
Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter