Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Avgift och Inkomst

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-552 00

Besöksadress: Rådhuset, Säter

Ställ en fråga

Tack för ditt meddelande.

Ändrade avgiftsnivåer för maxtaxan 2018

Inkomsttaket i maxtaxan höjs från och med den 1 januari 2018. Det innebär att den högsta avgiftsnivån höjs från 1362 kronor till 1382 kronor.

Den avgift du ska betala bestäms av ditt hushålls inkomst.

  • Om du är ensamstående så är det din egen inkomst som är hushållets inkomst.
  • Om du bor tillsammans med en annan vuxen, så är det både din inkomst och din partners inkomst som är hushållets inkomst.

Avgiften beräknas i procent av hushållets skattepliktiga bruttoinkomst (inkomst före skatt) oavsett om barnet/barnen är gemensamma eller ej.

Studielån/bidrag, barnbidrag och annan ej skattepliktig inkomst räknas inte med.

Via vår e-tjänst kan du beräkna hur stor avgiften blir för ditt hushåll.

E-tjänst för att beräkna avgift.

Det är viktigt att du varje år lämnar i aktuella uppgifter om din inkomst, så att du inte betalar för mycket eller för lite. Om du inte lämnar in någon inkomstuppgift får du den högsta avgiften.

Aktuell inkomst anmäler du via vår e-tjänst. Du kan också lämna in uppgifterna via en blankett.

E-tjänst inkomstuppgift (kräver e-legitimation)

Om hushållets gemensamma inkomst är 46 080 kr eller mer per månad kommer du/ni upp i maximal månadsavgift = maxtaxa.

Maximal månadsavgift från och med januari 2018
Maxtaxa på förskola och
pedagogisk omsorg blir för
barn 1 3 % 1382 kr
barn 2 2 % 922 kr
barn 3 1 % 461 kr
Maxtaxa på fritidshem blir för barn 1 2 % 922 kr
barn 2 1 % 461 kr
barn 3 1 % 461 kr

Avgift tas ut från och med första inskolningsdagen. Du betalar avgift för 12 månader per år, oavsett hur mycket platsen nyttjas.

Inkomstkontroll

Varje år gör vi stickprov där vi kontrollerar att du har debiterats rätt avgift. Dina lämnade uppgifter jämförs mot hushållets taxerade inkomst hos Skatteverket. Jämförelsen görs två år efter det aktuella året. Visar det sig att du betalat för låg avgift får du en faktura på mellanskillnaden. Har du betalat för hög avgift betalar vi tillbaka beloppet. Belopp under 300 kronor justeras inte.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.sater.se. To do that, select the language you would like to translate into in the lost below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close