Du som vårdnadshavare

Kontaktinformation

Stora Skedvi Skola

Telefon expediton: 0225-366 66

E-post
Skolan: skedviforskola-skola@edu.sater.se
Fritids Regnbågen: fritidsregnbagen@edu.sater.se
Storfritids: storfritids@edu.sater.se

Besöksadress:
Stora Skedvi Skola
Landsvägen 29
783 92 Stora Skedvi

 

 


Tack för ditt meddelande.

 

Som vårdnadshavare är ni välkomna att delta i vårt forum för samråd som har möte två gånger per termin. Vid dessa tillfällen träffas representanter från skolans personal, vårdnadshavare och elevrådsrepresentanter för att utbyta erfarenheter och diskutera frågor rörande skolan. Mötena är viktiga för att belysa flera perspektiv som rör vår skola.

Utvecklingssamtal hålls en gång varje termin. Dessutom träffar vi föräldrar vid bland annat föräldramöten som genomförs minst en gång per läsår och vid behov.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.
Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter