Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Du som vårdnadshavare

Kontaktinformation
Stora Skedvi Skola

Telefon expediton: 0225-366 66

E-post
Skolan: skedviforskola-skola@edu.sater.se
Fritids Regnbågen: fritidsregnbagen@edu.sater.se
Storfritids: storfritids@edu.sater.se

Besöksadress:
Stora Skedvi Skola
Landsvägen 29
783 92 Stora Skedvi

 

 

Ställ en fråga

Tack för ditt meddelande.

Som vårdnadshavare är ni välkomna att delta i vårt forum för samråd som har möte två gånger per termin. Vid dessa tillfällen träffas representanter från skolans personal, vårdnadshavare och elevrådsrepresentanter för att utbyta erfarenheter och diskutera frågor rörande skolan. Mötena är viktiga för att belysa flera perspektiv som rör vår skola.

Utvecklingssamtal hålls en gång varje termin. Dessutom träffar vi föräldrar vid bland annat föräldramöten som genomförs minst en gång per läsår och vid behov.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.sater.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close