Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Byggnation av ny skola och förskola i Stora Skedvi

Kontaktinformation
Stora Skedvi Skola

Telefon expediton: 0225-366 80

E-post
Skolan: skedviforskola-skola@edu.sater.se
Fritids Regnbågen: fritidsregnbagen@edu.sater.se
Storfritids: storfritids@edu.sater.se

Besöksadress:
Stora Skedvi Skola
Landsvägen 29
783 92 Stora Skedvi

 

 

Ställ en fråga

Tack för ditt meddelande.

Byggnationen övergår nu i etapp två då idrottshallen byggs klart och den gamla delen av skolan renoveras och byggs om.

Foto av Stora Skedvi skola

Nya delen av Stora Skedvi skola och förskola står nu klar!

Elever och personal har fått flytta in i de nya lokalerna och har nu all sin verksamhet där. Gamla delen av skolan har nu börjat renoveras och byggs om.  Idrottshallen håller på att färdigställas.

Vårterminen 2018 kommer delar av förskolan starta upp sin verksamhet i den nya delen.

Det är barnen i åldrarna 4-5 år som flyttar in tillsammans pedagoger. Tillsammans med två pedagogistor och en ateljérista har pedagogerna iordningställt en miljö som ska gynna barnens utveckling och lärande.

Pedagogistornas roll är tillsammans med övriga pedagoger på förskolan utveckla verksamheten så att läroplanens mål och intentioner uppfylls på bästa sätt. Pedagogistan stödjer och utmanar arbetet på förskolan med t.ex. pedagogisk reflektion, dokumentation, organisation samt ansvarar för förskolans pedagogiska lärmiljöer

Ateljéristan arbetar i gränslandet mellan fantasi och rationalitet, där estetiken är förbindelsen mellan förnuft och fantasi. Den nya förskolan har en ateljé eller torget som det också kallas. Det har två funktioner, för det första erbjuder den barnen en möjlighet att behärska olika sorts tekniker, som målning, teckning och att arbeta med lera. För det andra hjälper den vuxna att förstå barns läroprocesser.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.sater.se. To do that, select the language you would like to translate into in the lost below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close