Boende och resor

Kontaktinformation

Dahlander Kunskapscentrum

Telefon: 0225-554 11

Besöksadress:  Jönshyttevägen 4

E-post: dahlanderkunskapscentrum@edu.sater.se


Tack för ditt meddelande.

Inackorderingsbidrag för gymnasieelever

En förutsättning för att du ska få inackorderingsbidrag är att du har minst 40 km resväg mellan hemmet och skolan, eller att inget kollektivt färdmedel finns att tillgå. Du ska också vara inackorderad på skolorten eller i dess omedelbara närhet, och du ska vara skriven i Säters kommun.

Inackorderingsbidraget är ett bidrag till kostnader för boende och uppehälle. Inackorderingsbidrag får du under perioden september till maj. Om du är inackorderad inom länet är tillägget 1 610 kr per månad. Utom länet är tillägget 1 820 kr per månad.

Stödet utbetalas månadsvis via Swedbank.

Sök inackorderingsbidrag hos kommunen

Du kan söka bidraget till och med vårterminen det år du fyller 20 år om du är folkbokförd i Säter, har minst 4 mil mellan hem och skola och studerar på en:

  • kommunal gymnasieutbildning
  • vuxenutbildning på gymnasial nivå
  • påbyggnadsutbildning på annan ort

Du söker via e-tjänst

Du söker inackorderingsbidrag via kommunens e-tjänst, länk finns längre ned på denna sida. Ansökan kan inte handläggas förrän slutantagning till gymnasieskolan är klar, vilket sker i slutet av juli/början av augusti.

Om du föredrar blankett så kan du beställa den via vår e-tjänst för blanketter. Blanketten ska skickas in när höstterminen har börjat och den skickas till:

Barn- och utbildningssektorn, Box 300, 783 27 Säter. Märk kuvertet med “Inackorderingsbidrag”.

Observera att du måste ansöka om inackorderingsbidrag för varje nytt läsår.

Om du avbryter studierna, skriver dig i annan kommun eller börjar pendla mellan hemmet och skolan är du skyldig att meddela detta, via e-tjänsten, till barn- och utbildningssektorn. Om så inte sker blir du återbetalningsskyldig.

När beviljas inte inackorderingsbidrag?

Skollagen reglerar undantag då inackorderingsbidrag inte beviljas (15 kap. 32 §) och gäller bland annat elever som antagits i andra hand till utbildningen.

Inackorderingstillägg för dig som går på en gymnasial friskola

Du som studerar på en fristående skola söker inackorderingstillägg hos Centrala Studiestödsnämnden (CSN).

Resor

Om du har längre än 6 km till gymnasieskolan har du rätt till busskort. Gymnasieskolan du blir antagen på rapporterar in till Dalatrafik att du är antagen och Dalatrafik skickar busskort till din folkbokföringsadress. Om du inte har fått ditt busskort till skolstart kontaktar du din gymnasieskola första dagen du börjar så hjälper de dig att få ditt busskort. Första dagen får du åka med bussen utan busskort.

Frågor gällande resor besvaras av kommunens trafiksamordnare telefon: 0225-551 61.