Dahlander kunskapscentrum

Kontaktinformation

Dahlander Kunskapscentrum

Telefon: 0225-554 11

Besöksadress:  Jönshyttevägen 4

E-post: dahlanderkunskapscentrum@edu.sater.se


Tack för ditt meddelande.

Dahlander kunskapscentrum, där introduktionsprogrammen är förlagda, ligger i det vackra Skönviksområdet vid sjön Ljustern i Säter.

Följ Dahlander kunskapcentrum på Facebook! 

Skolan har funnits sedan 1999 och har ljusa och tillgängliga lokaler. Inom gångavstånd finns bland annat sport- och simhall, restaurang samt en 18-håls golfbana.

Skolan har en hög datortäthet och pedagogiska arbetsmetoder som ska möta elevens individuella studiebehov. Elever och personal arbetar aktivt genom gymnasieråd/vuxråd, matråd, arbetslag och likabehandlingsgrupp för att stärka skolans organisation och utveckling.

Skolan använder skolplattformen Unikum. Där kan du till exempel hitta lektionsplaneringar, matsedel och schema. Om du saknar inloggningsuppgifter, ta kontakt med din mentor.

Dahlander kunskapscentrum arbetar mot mobbning och på skolan finns det en likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling som du hittar här på sidan.

Trivselregler Dahlander kunskapscentrum

Vi visar respekt

 • Vi respekterar varandras åsikter
 • Vi respekterar varandras olikheter
 • Vi lyssnar på varandra
 • Vi använder ett vårdat språk som inte upplevs som kränkande eller respektlöst
 • Vi är ärliga mot varandra och mot oss själva

Vi visar hänsyn och tolerans

 • Vi visar hänsyn mot varandra både på lektioner, raster och utanför skoltid i syfte att uppnå studiero, trygghet och trivsel
 • Vi visar hänsyn gentemot de som inte tycker lika som oss
 • Vi visar hänsyn och tolererar varandra oavsett etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet/uttryck, funktionsnedsättning eller ålder

Vi tar ansvar

 • Jag tar ansvar för mitt eget och gruppens lärande
 • Vi säger ifrån när vi anser att något är fel
 • Vi håller ordning och tar ansvar för skolans lokaler, inventarier och läromedel
 • Vi bidrar till ett hållbart samhälle och en hållbar miljö
 • Jag ansvarar för mina ord och handlingar gentemot andra
 • Vi tar ansvar för att alla är med och ingen känner sig utanför

Eleverna på skolan äter lunch på Restaurang Skönvik på Skönviksområdet.