Dahlander kunskapscentrum

Kontaktinformation

Barn- och utbildningssektorn

Telefon: 0225-550 00

Besöksadress: Rådhuset, Säter

Sektorchef
Stefan Forsmark
0225-552 01

Biträdande sektorchef
Sandra Pettersson
0225-551 78

Nämndsekreterare
Josefina Olerås
0225-552 00

 

 


Tack för ditt meddelande.

Dahlander kunskapscentrum ligger i det vackra Skönviksområdet vid sjön Ljustern i Säter. Här kan du läsa på introduktionsprogram, vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna.

Följ Dahlander kunskapscentrum på Facebook! 

Skolan har funnits sedan 1999 och har ljusa och tillgängliga lokaler. Vi har ett hundratal elever som läser på plats, både ungdomar och vuxna, små grupper och hög lärartäthet. Elever har mycket god tillgång till datorer och våra pedagogiska arbetsmetoder möter elevens individuella studiebehov.

Skolan använder skolplattformen Unikum. Där finns lektionsplaneringar, bedömningar och schema. Närvaro registreras dagligen digitalt i Skola24. Gymnasieeleverna på skolan äter lunch på Restaurang Skönvik.

All personal på Dahlander kunskapscentrum har utbildning i Traumamedveten omsorg (TMO) och våra ledord är Elevens utveckling i fokus, trygghet och studiero, gemenskap och delaktighet och engagemang. Dessa ledord genomsyrar all verksamhet som bedrivs på Dahlander kunskapscentrum.

Trivselregler Dahlander kunskapscentrum

Vi visar respekt

 • Vi respekterar varandras åsikter
 • Vi respekterar varandras olikheter
 • Vi lyssnar på varandra
 • Vi använder ett vårdat språk som inte upplevs som kränkande eller respektlöst
 • Vi är ärliga mot varandra och mot oss själva

Vi visar hänsyn och tolerans

 • Vi visar hänsyn mot varandra både på lektioner, raster och utanför skoltid i syfte att uppnå studiero, trygghet och trivsel
 • Vi visar hänsyn gentemot de som inte tycker lika som oss
 • Vi visar hänsyn och tolererar varandra oavsett etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet/uttryck, funktionsnedsättning eller ålder

Vi tar ansvar

 • Jag tar ansvar för mitt eget och gruppens lärande.
 • Jag ansvarar för mina ord och handlingar gentemot andra.
 • Vi säger ifrån när jag anser att något är fel.
 • Vi håller ordning och tar ansvar för skolans lokaler, inventarier och läromedel.
 • Vi bidrar till ett hållbart samhälle och en hållbar miljö.
 • Vi tar ansvar för att alla är med och ingen känner sig utanför.