Elevhälsan

Kontaktinformation

Dahlander Kunskapscentrum

Telefon: 0225-554 11

Besöksadress:  Jönshyttevägen 4

E-post: dahlanderkunskapscentrum@edu.sater.se


Tack för ditt meddelande.

Elevhälsan består av skolsköterska, skolkuratorer, studie-och yrkesvägledare samt specialpedagog.

Elevhälsan stödjer elever som har sociala eller medicinska bekymmer eller studierelaterade svårigheter.

Vi deltar i klasskonferenser, elevvårdskonferenser samt elevsamtal tillsammans med mentorer.

Elevhälsan kan ha kontakt och samarbete med föräldrar, andra skolor, resursskola, skolpsykolog, skolläkare, barn- och ungdomspsykiatrin, habilitering, vuxenutbildning, ungdomsmottagning, socialförvaltning, psykiatri, vårdcentral med flera.