Individuellt alternativ (IMA)

Kontaktinformation

Barn- och utbildningssektorn

Telefon: 0225-550 00

Besöksadress: Rådhuset, Säter

Sektorchef
Stefan Forsmark
0225-552 01

Biträdande sektorchef
Sandra Pettersson
0225-551 78

Nämndsekreterare
Josefina Olerås
0225-552 00

 

 


Tack för ditt meddelande.

Om utbildningen:

Individuellt alternativ är en gymnasieutbildning för dig som ännu saknar betyg för att vara behörig till nationellt program. Utbildningen utformas efter dina förutsättningar och vad du vill göra efter gymnasiet. En studieplan utformas efter dina behov. Om det finns synnerliga skäl kan även du som uppfyller behörighetskraven för nationella program tas emot till individuellt alternativ.

På individuellt alternativ läser du mellan 1-4 år. Hur lång tid du studerar beror på vilken skolbakgrund du har och vilket mål du har med din utbildning. Syftet med programmet är att du ska bli redo för ditt nästa steg, antingen att söka nationellt program, söka till vuxenutbildningen eller arbete.  Tillsammans med en studie- och yrkesvägledare planerar du dina fortsatta studier.

Utbildningen innehåller:

  • Undervisning i grundskoleämnen och gymnasiekurser som du behöver för din försatta utbildning.
  • Andra aktiviteter som är gynnsamma för din kunskapsutveckling, exempelvis olika motivationsinsatser eller praktik.
  • Studiehandledning
  • Tillgång till elevhälsa