Språkintroduktion (IMS)

Kontaktinformation

Barn- och utbildningssektorn

Telefon: 0225-550 00

Besöksadress: Rådhuset, Säter

Sektorchef
Stefan Forsmark
0225-552 01

Biträdande sektorchef
Sandra Pettersson
0225-551 78

Nämndsekreterare
Josefina Olerås
0225-552 00

 

 


Tack för ditt meddelande.

Om utbildningen:

Språkintroduktionsprogrammet är en gymnasieutbildning för dig som är nyanländ, mellan 16–20 år och som behöver behörighet till nationella program. Detta är en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket.
På Språkintroduktion får du lära dig svenska som andraspråk och hur det svenska samhället fungerar. Du läser också andra ämnen som du behöver för nästa steg i din utbildning. På språkintroduktion läser du 1-4 år. Hur lång tid du studerar beror på vilken skolbakgrund du har och vilket mål du har med din utbildning. Efter språkintroduktion kan du söka vidare till en annan utbildning; antingen inom gymnasieskolan eller inom vuxenutbildningen. Tillsammans med en studie- och yrkesvägledare får du planera dina fortsatta studier.

Utbildningen innehåller:

  • Undervisning i svenska som andra språk.
  • Undervisning i andra grundskoleämnen och gymnasiekurser som du behöver för din fortsatta utbildning.
  • Andra aktiviteter som är gynnsamma för din kunskapsutveckling, exempelvis olika motivationsinsatser.
  • Studiehandledning på ditt modersmål.
  • Tillgång till elevhälsa.