Introduktionsprogram

Kontaktinformation

Dahlander Kunskapscentrum

Telefon: 0225-554 11

Besöksadress:  Jönshyttevägen 4

E-post: dahlanderkunskapscentrum@edu.sater.se


Tack för ditt meddelande.

Gymnasieskolan i Säters kommun har tre introduktionsprogram för ungdomar som ännu inte är behöriga till nationellt program.

  • Individuellt alternativ (IMA).
  • Språkintroduktion (IMS).
  • Yrkesintroduktion (IMY) barn och fritid eller vård och omsorg.

Utbildningsplanen beskriver varje programs syfte, målgrupp, studieform, längd, behörighetskrav och huvudsakliga innehåll. Utifrån denna upprättas sedan en studie individuell studieplan för varje elev.

På introduktionsprogram erbjuds 23 timmar undervisning/vecka.