Introduktionsprogram

Kontaktinformation

Dahlander Kunskapscentrum

Telefon: 0225-554 11

Besöksadress:  Jönshyttevägen 4

E-post: dahlanderkunskapscentrum@edu.sater.se


Tack för ditt meddelande.

Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för ungdomar som ännu inte är behöriga till ett nationellt program.

Dessa är:

  • Individuellt alternativ (IMA)
  • Språkintroduktion (IMS)
  • Yrkesintroduktion (IMY) Barnskötare/ elevassistent
  • Yrkesintroduktion (IMY) Vårdbiträde

Utbildningsplanen beskriver varje programs syfte, målgrupp, studieform, längd, behörighetskrav och huvudsakliga innehåll. Utifrån denna upprättas sedan  en individuell studieplan för varje elev.