Individuellt alternativ (IMA)

Kontaktinformation

Dahlander Kunskapscentrum

Telefon: 0225-554 11

Besöksadress:  Jönshyttevägen 4

E-post: dahlanderkunskapscentrum@edu.sater.se


Tack för ditt meddelande.

Individuellt alternativ är för dig som ännu saknar godkända betyg  för att vara behörig till ett nationellt program. Utbildningen anpassas efter dig och dina behov och dina förutsättningar.

Utbildningen kan till exempel innehålla grundskoleämnen som du inte har godkända betyg i, eller hela eller delar av kurser i nationella program. Den kan också innehålla andra insatser, som till exempel praktik eller arbetsplatsförlagt lärande.

Efter utbildningen kan du söka ett nationellt program, annan utbildning eller arbete.