Språkintroduktion (IMS)

Kontaktinformation

Dahlander Kunskapscentrum

Telefon: 0225-554 11

Besöksadress:  Jönshyttevägen 4

E-post: dahlanderkunskapscentrum@edu.sater.se


Tack för ditt meddelande.

Språkintroduktion är för dig som är nyanländ i Sverige och behöver kunskaper i svenska språket för att kunna gå vidare till ett nationellt program eller annan utbildning.

Utbildningen innehåller främst undervisning i svenska som andraspråk. Även andra ämnen som du behöver i din fortsatta utbildning kan ingå. Det kan vara både grundskoleämnen och gymnasiekurser.