Yrkesintroduktion (IMY)

Kontaktinformation

Dahlander Kunskapscentrum

Telefon: 0225-554 11

Besöksadress:  Jönshyttevägen 4

E-post: dahlanderkunskapscentrum@edu.sater.se


Tack för ditt meddelande.

Från och med läsåret 2020/2021 har Dahlander kunskapscentrum två yrkesintroduktionsprogram. Ett för dig som vill jobba inom vård och omsorg och ett för dig som vill jobba inom skola och förskola som elevassistent eller barnskötare. Båda programmen vänder sig till dig som ännu inte har godkända betyg som krävs för behörighet till ett nationellt program. Utbildningen förbereder dig framför allt för att komma ut direkt på arbetsmarknaden, där behovet av personal är stort.

IMYRK mot vårdbiträde

Utbildningen, som utgår från Skolverkets nationella yrkespaket mot vårdbiträde, har fokus på att ge dig yrkeskurser som gör dig anställningsbar inom vård- och omsorgssektorn. Om du efter att ha jobbat ett tag vill läsa vidare till undersköterska, så bygger du vidare på den kommunala vuxenutbildningen utifrån de ämnen du redan läst.
Utbildningen vänder sig till dig som ännu inte har full behörighet för gymnasieskolans nationella program (som t ex Vård- och omsorgsprogrammet). Syftet med utbildningen är att du ska kunna får en anställning som vårdbiträde och utöver de yrkeskurser som ingår i yrkespaketet läser du även svenska/svenska som andraspråk. För de elever som har annat modersmål än svenska förstärks utbildningen med extra stöd i svenska och yrkessvenska.
Yrkespaketet läser du på 2 år.

Möjliga utgångar:
  • Anställning inom vård- och omsorgssektorn som vårdbiträde
  • Fortsatta studier inom vuxenutbildningen mot undersköterska

IMYRK mot elevassistent och barnskötare

Denna utbildning utgår från Skolverkets nationella yrkespaket mot barnskötare och elevassistent. Fokus ligger på att ge dig yrkeskurser som gör dig anställningsbar inom skola och förskola.

Utbildningen vänder sig till dig som ännu inte har full behörighet för gymnasieskolans nationella program (som t ex Barn- och fritidsprogrammet). Syftet med utbildningen är att du ska kunna får en anställning som elevassistent eller barnskötare och utöver de yrkeskurser som ingår i yrkespaketet läser du även svenska/svenska som andraspråk. För de elever som har annat modersmål än svenska förstärks utbildningen med extra stöd i svenska och yrkessvenska.
Yrkespaketet läser du på 2 år.

Möjliga utgångar:
  • Anställning inom skola och förskola som elevassistent eller barnskötare
  • Fortsatta studier inom vuxenutbildningen med sikte på förskollärare eller personlig assistent.