Omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet

Kontaktinformation

Barn- och utbildningssektorn

Telefon: 0225-552 00

Besöksadress: Rådhuset, Säter

Sektorchef
Stefan Forsmark
0225-552 01

TF Biträdande sektorchef

Viktoria Robertsson

0225-554 40

Nämndsekreterare
Mai Andersson
0225-552 00

 

 


Tack för ditt meddelande.

För att hindra smittspridning av virussjukdomen Covid-19 kan regeringen eller huvudman fatta beslut om att stänga skola, förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet.

Barnomsorg för personer inom samhällsviktig verksamhet

Vid en eventuell stängning av för- och grundskola kan du som har ett samhällsviktigt arbete och barn i Säters kommuns förskola och skola erbjudas barnomsorg i förskola och fritidshem. Det gäller barn upp till och med årskurs 6.

Fråga din arbetsgivare nu

Det är i dagsläget inte aktuellt att stänga förskolor eller skolor. Däremot vill vi vara förberedda på att det kan ske om eller när läget bedöms annorlunda.

Det är din arbetsgivare/uppdragsgivare som bedömer om företaget/organisationen du arbetar i bedriver samhällsviktig verksamhet. Arbetsgivaren/uppdragsgivaren tar också ställning till vilka arbetstagare som behövs för att upprätthålla prioriterad verksamhet. Säters kommun kan i ett senare skede komma att begära in uppgifter från dig som styrker behovet av barnomsorg. Här hittar du information som vänder sig till din arbetsgivare.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har sammanställt en lista med exempel på sektorer som är samhällsviktiga. https://www.msb.se/samhallsviktigverksamhet

Med samhällsviktig verksamhet avses en verksamhet som uppfyller minst ett av följande:

 • ett bortfall av eller en svår störning i verksamheten kan ensamt eller tillsammans med motsvarande händelser i andra verksamheter på kort tid leda till att en allvarlig kris inträffar i samhället,
 • verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan inträffad kris i samhället ska kunna hanteras så att skadeverkningarna blir så små som möjligt.

De samhällssektorer som avses är:

 • energiförsörjning,
 • finansiella tjänster,
 • handel och industri,
 • hälso- och sjukvård samt omsorg,
 • information och kommunikation,
 • kommunalteknisk försörjning,
 • livsmedel,
 • militärt försvar,
 • offentlig förvaltning,
 • skydd och säkerhet,
 • socialförsäkringar,
 • transporter.

Eftersom en eventuell stängning har till syfte att minska smittspridning ska så få barn som möjligt vara i förskola eller på fritids. Därför erbjuds plats endast till barn där

 • Båda vårdnadshavarna har samhällsviktig tjänst och ingen närstående kan ta hand om barnet.
 • Ensam vårdnadshavare som har samhällsviktig tjänst och ingen närstående som kan ta han om barnet.

Frågor och svar

Fråga:

Min sambo har inte samhällsviktig tjänst. Har jag rätt till barnomsorg då förskola och skola stänger?

Nej. Om det finns annan vårdnadshavare eller annan närstående ska den personen i första hand ta hand om barnet.

Fråga:

Hur vet jag om jag har samhällsviktig tjänst? Var går gränsen för olika yrken?

Det är din arbetsgivare som beslutar om ditt arbete är samhällsviktigt.

Fråga:

Jag har fristående förskola/skola, som inte kommer att ha öppet. Kan jag vända mig till en kommunal förskola?

Huvudmannen – den skola där barnet går ansvarar i första hand för omsorg/fritids.

Fråga:

Kan jag som företagare anmäla mina anställda?

Nej, den anställde anmäler till kommunen.

Fråga:

Min sambo är inte förälder till mina barn, jag har samhällsviktig tjänst men min sambo har inte samhällsviktig tjänst. Har jag rätt till barnomsorg då förskola och skola stänger?

Om det finns annan vårdnadshavare eller annan närstående ska den personen i första hand ta hand om barnet

Fråga:

Jag har samhällsviktigt tjänst; mina barn får barnomsorg, kommer barnomsorgen hjälpa till med skolarbetet under dagen?

Verksamheten är fritidsverksamhet och hjälp med skolarbetet kan ev förekomma.

Fråga:

Om det blir sammanslagning av skolor, hur tar barnen sig till skolan, skolskjuts?

Skolskjuts kommer att erbjudas utifrån de regler som finns gällande avstånd.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.
Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter