Tempus

Kontaktinformation

Barn- och utbildningssektorn

Telefon: 0225-552 00

Besöksadress: Rådhuset, Säter

Sektorassistent/Utredare
Josefina Olerås
0225-551 99

Utvecklare/utredare
Viktoria Robertsson
0225-554 40


Tack för ditt meddelande.

Tempus är ett webbaserat verktyg för närvaroregistrering speciellt utformat för förskola och fritidsverksamhet.

I Tempus registrerar vårdnadshavare barnets närvarotider i förskolan och fritidshemmet.

  • När ditt barn får en plats på förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem får du automatiskt ett konto i Tempus. Barnet registreras i Tempus den dag barnet börjar på förskola/fritidshem och det är först då vårdnadshavarna kan lägga schema för barnet.
  • Ladda ner appen  Tempus Hemma, finns i App Store och Google Play.
  • Du väljer Säter som område och därefter loggar du in med bank-id.

Vad händer när jag har skaffat ett konto i Tempus?

Tempus har en automatisk funktion för att påminna dig som vårdnadshavare om att registrera ditt barns schema. Du får ett mejl från Tempus med uppmaning att registrera schema, om det inte finns för kommande vecka. Om du får mejlet innan ditt barn har börjat sin placering, kan du markera barnet som Ledig tills schema finns registrerat.

Registrera ditt barns närvarotider på förskolan/fritidshemmet så att personalen vet när du lämnar och hämtar ditt barn. Under introduktionsperioden i förskolan bestämmer personalen tillsammans med dig hur barnet ska närvara på förskolan.

Inför lov vill förskolan och fritidshemmet veta ditt barns närvarotider i god tid. Då kommer du att få ett mejl från Tempus att se över schema och registrera dessa närvarotider.