Medgivande till överlämnande av information via Unikum

Kontaktinformation

Kungsgårdsskolan

Telefon expedition: 0225-552 24

Klockarskolan

Telefon expedition: 0225-552 05

Enbacka Skola

Telefon expedition: 0243-784 31

Stora Skedvi Skola

Telefon expedition: 0225-366 66


Tack för ditt meddelande.

Bestäm vilken dokumentation mottagande förskola/skola i ny kommun ska se

Skolverket är mån om att överlämnande av dokumentation när barn och elever flyttar mellan skolformer, mellan skolor, och mellan kommuner sker på ett som gör att man inte tappar viktig kunskap och förståelse för det enskilda barnet. Målsättningen är trygghet, smidighet och en röd tråd i barnets lärande. Vid skolbyte inom kommunen har undervisande personal rätt att ta del av dokumentation från föregående skola.

När ditt barn byter till en förskola eller skola som ligger i en annan kommun har du möjlighet att bestämma vilken dokumentation som mottagande skola ska kunna ta del av.

Ställ in vad mottagande förskola/skola ska se

  • Klicka på kortet med ditt barns namn
  • Klicka på Kugghjulet (inställningar) för att hamna på inställningssidan för ditt barn.
  • Scrolla ner till avsnittet ”Övergång mellan förskolor, skolor och gymnasium”.
  • Kryssa i/ta bort kryss för att visa det du vill att mottagande skola ska se.

Inställningar övergångar

Mottagande personal i den nya skolan ser följande från lämnade enhet

Från en skola i Säter till en skola i en annan kommun eller fristående skola
Formell dokumentation
– skriftliga omdömen
– kravtabell
Ja, 3 år. Dokumentation visas även utan medgivande.
Stödinsatser Ja, 3 år. *2)
Formativ dokumentation
– elevarbeten
– planering, matris
– överenskommelse
Ja, om vårdnadshavare ger medgivande för att visa 1 år tillbaka. *1)
Personlig dokumentation
– Lärlogg, portfolio
Ja, om vårdnadshavare ger medgivande för att visa 1 år tillbaka. *1)

*1) Vårdnadshavare kan ta bort medgivandet så att mottagande skola ej ser formativ dokumentation.

*2) Vårdnadshavare kan ta bort medgivandet så att mottagande skola ej kan se stödinsatser.