Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Verksamhetsförlagd utbildning

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter

Ställ en fråga

Tack för ditt meddelande.

Säters förskoleområde är ett nytt partnerområde för verksamhetsförlagd utbildning. Det innebär att förskolorna kommer ta emot förskollärarstudenter från Högskolan Dalarna från och med höstterminen 2017. Partnerförskolor är särskilt utvalda förskolor inom Dalarnas närregion som samverkar med Högskolan Dalarna i utbildningen av förskollärare.

Säters kommun med cirka 11 000 invånare präglas av både småstad och landsbygd. Säter ligger i hjärtat av Dalarna med bra kommunikationer och närhet till både Borlänge och Falun, samtidigt som vacker landsbygd med skog, sjöar och öppna vyer finns alldeles runt knuten. Just detta tror vi är framgångsfaktorer bakom Säters ständigt växande invånarantal. Här hittar du lugnet och närheten till både jobb och skola.

Säters förskoleområde

Säters förskoleområde är beläget i Säters innerstad. Området består av förskolorna Trollskogen, Myran, Borgen, Varggropen och Äventyret. Det finns även pedagogisk omsorg i Dalsbyn.

Förskolorna är olika stora och är organiserade på olika sätt utifrån barns ålder och barngruppernas sammansättning. Inom verksamheten arbetar ett 60-tal pedagoger och andelen förskollärare i området är cirka 48 %.

Studenter bidrar med värdefull kunskap

Våren 2017 finns nio VFU-handledare på förskolorna men till hösten 2017 kommer flera att utbildas. Det finns ett utvecklat samarbete mellan områdets förskolor och studenterna kommer i första hand att få placering på förskolorna Varggropen, Myran och Borgen. Till förskoleområdet finns en specialpedagog knuten och förskolorna har nyligen startat arbetet med ett digitalt dokumentationsverktyg. Vi arbetar även med att utveckla samarbetet med grundskolan och fritidshemmet så att barn ska ges möjlighet till ett sammanhängande lärande över olika skolformer. Förskolorna är miljöcertifierade enligt Grön Flagg och har olika utvecklingsområden kopplade till arbetet med Grön Flagg. Förskolornas 5-åringar deltar i projektet Matspanarna där barnen tar reda på var maten kommer ifrån.

Säters förskoleområde satsar på att vara partnerförskola/-förskolor för att på sikt bredda rekryteringen av utbildade förskollärare men också för att vi ser att studenterna bidrar med värdefull kunskap till områdets förskolor och till utveckling av vår verksamhet. Vi ser studenterna som våra blivande kollegor och värdesätter därför samarbetet med högskolan och studenterna högt. Områdets VFU-handledare bildar ett nätverk där vi tillsammans diskuterar hur vi gör studenternas tid på våra förskolor så bra och givande som möjligt.

Det är lätt att ta sig till Säter. Du hittar mer information om kommunikationsmöjligheterna på www.dalatrafik.se eller www.sj.se