Återvinningscentralen

Kontaktinformation

Kundtjänst

Du får hjälp av kundtjänst via telefon, vid kö, kan du välja att bli uppringd av oss (du erbjuds detta vid köbildning i kundtjänst). Ring då 0225-55151 för att få erbjudandet om uppringning vid kö.

 

 


Tack för ditt meddelande.

Öppettider

Måndag: Stängt
Tisdag: 10–17
Onsdag 8–14
Torsdag 10–19
Fredag: 10–17
Lördag 9–16
Söndag: Stängt

Stängt helgdagsaftnar och helgdagar hela året.

Det här kan du lämna på återvinningscentralen

På återvinningscentralen kan du lämna grovavfall, farligt avfall, elektronik och latrin. Du kan även lämna möbler, kläder och saker som kan återbrukas och användas av någon annan.

Grovavfall

Grovavfall är allt avfall som är skrymmande, stort eller tungt. Det kan till exempel vara soffor, madrasser, fönster, hårdplast, metallskrot, wellpapp, kakel, klinkers, tegel, trävirke, gips, isolering, ris och trädgårdsavfall.

Farligt avfall

Farligt avfall är allt som är giftigt, cancerframkallande, frätande, fosterskadande, miljöfarligt, smittförande eller brandfarligt. I ett vanligt hushåll kan det ofta handla om vardagliga saker som batterier, limrester, målarfärgsrester, nagellack, sprayflaskor med hårspray, kemikalier, oljor, lösningsmedel och växtskyddsmedel. Om farligt avfall hamnar i din soppåse eller hälls ut i avloppet orsakar det stora skador på naturen. Lämna därför alltid farligt avfall på en återvinningscentral. Då sorteras det och lämnas till behandlingsanläggningar och tas omhand på rätt sätt.

Så här gör du när du lämnar farligt avfall

  • Blanda aldrig olika sorters farligt avfall.
  • Lämna gärna avfallet i originalförpackningen eller förpacka det väl.
  • Märk förpackningen tydligt med vad den innehåller, alternativt ”okänt”.

Elektronik

Allt som drivs med sladd eller batteri räknas som elektronikavfall. Exempel på elektronikavfall är batterier, glödlampor, lysrör, klockor, mobiler, kameror, tv-apparater, elkablar och sladdar, eltandborstar, hushållsapparater och verktyg med sladd eller batteri. Även vitvaror som kylar, frysar, spisar och mikrovågsugnar är elektronikavfall.

Elektronikavfall räknas också som farligt avfall eftersom de innehåller ovanliga metaller och ämnen som kan vara farliga för din hälsa och för miljön om de hanteras på fel sätt. Det är därför viktigt att du lämnar elektronik på en återvinningscentral så att det tas omhand på rätt sätt. Butiker som säljer elektronik kan också ta emot elektronikavfall.

Hårdplast

Du kan lämna exempelvis plastmöbler, tvättkorgar, pulkor, hinkar, dunkar, diskställ, durkslag, blomkrukor, bildelar av plast, plastpallar, plastbackar och plaströr. Har du färghinkar med torra färgrester eller plastdunkar med bara lite spår av olja eller glykol kan du lämna dem som hårdplast eftersom all plast tvättas vid återvinningen.

Består ditt plastavfall av flera olika material sorterar du det som brännbart.

Om du vill bli av med en plastprodukt som fortfarande är hel och användbar – lämna den till återbruk.

Så här gör du när du lämnar hårdplast

Du lägger du ditt hårdplastavfall i en behållare framför den större containern med hårdplast. Vår personal kommer att sortera den hårdplast som går att återvinna.

Plast som inte är hårdplast

  • Mjukplast (lätt att knyckla ihop), till exempel duschdraperier, uppblåsbara barnpooler, tomma sopsäckar och presenningar lämnar du i containern för brännbart.
  • Förpackningar av både hårdplast och mjuka plaster lämnar du på en återvinningsstation. Det kan till exempel vara tomma ketchupflaskor, sylthinkar av plast, plastflaskor, tandkrämstuber, köttfärstråg av plast, brödpåsar, chipspåsar och gräddfilsburkar m.m.
  • Hinkar med rester av lim, färg, lösningsmedel eller liknande lämnas som farligt avfall.

Byggåtervinning

Lämna rester från rivning, nybyggnation och renovering, till exempel hela fönster, hyllor, brädor, lister, träskivor, stenplattor, vitvaror, badkar, tvättställ, toalettstolar, eller annat byggmaterial.

Att förbränna byggavfall innebär stort resursslöseri med en betydande klimat- och miljöpåverkan. Istället för att förbränna avfallet kan det tas tillvara och återanvändas av någon annan. Det ger både stora miljövinster och ekonomiska vinster. Byggavfallet hämtas av Dala återbyggdepå i Borlänge där du även kan handla byggmaterial. Förutom att det är mycket billigare än att köpa nytt bidrar du också till minskad klimatpåverkan.

Mer information om Dala återbyggdepå.

Latrin

Lämna din latrintunna på återvinningscentralen. Vill du köpa en ny latrintunna kan du göra det direkt av personalen.

Asbest

Asbest finns exempelvis i eternitplattor, äldre isoleringsmaterial och äldre kakelfogar. Plasta och tejpa in materialet ordentligt hemma innan du åker till återvinningscentralen och lägger det
i den avsedda behållaren. Ta kontakt med personalen när du lämnar asbest.

Vi tar inte emot:

  • Ammunition, fyrverkerier, dynamit och andra explosiva varor. Ta kontakt med polisen.
  • Läkemedel och överblivna mediciner ska du lämna till ett apotek.

Invasiva växter

Invasiva växter får du inte lämna som trädgårdsavfall. Förpacka dem i täta säckar och lämna som brännbart på återvinningscentralen.
Mer information om invasiva växter.

Förpackningar

På återvinningscentralen finns även en återvinningsstation för förpackningar av plast, papper och metall samt tidningar. Här kan du också lämna kläder, textilier och skor till återvinning.

Återbruk

Lämna in möbler, leksaker, husgeråd och annat användbart till återbruk hos oss. Då kan någon annan få nytta av sakerna samtidigt som du sparar på jordens resurser.

Hitta hit

Säters återvinningscentral hittar du utmed vägen från Säter mot Smedjebacken. Den ligger cirka 5 km från Säters centrum.
Karta till återvinningscentralen.

Kontaktuppgifter

Behöver du komma i kontakt med återvinningscentralen, ring kommunens växel på telefon 0225-55 000.

Sorteringshjälp

Hjälp med hur du ska sortera och var du kan lämna ditt avfall hittar du på dalaavfall.se och sopor.nu.