Matavfallsinsamling

Kontaktinformation

VA-renhållningsenheten

Telefon: 0225-55151, 0225-55131
Telefon Återvinningscentral: 076-128 68 01

Telefontid: vardagar kl. 10-12


Tack för ditt meddelande.

You can find information in English here.

Nu gör vi en insats för vår miljö!

Under hösten 2019 började vi samla in matavfallet i Säters kommun.

Väldigt mycket resurser och pengar eldar vi nu upp när vi slänger vårt matavfall i soptunnan. Det får vi inte längre göra – och det vill vi inte heller. Vi måste ta ett större ansvar för våra barn och barnbarns framtid.

Regeringens mål är att minst hälften av allt matavfall från hushåll och verksamheter ska sorteras ut och behandlas biologiskt senast 2018. År 2021 blir utsortering av matavfall dessutom ett lagkrav. Det är alltså hög tid att komma igång med den separata insamlingen av matavfall även i vår kommun!

Därför har du fått eller kommer du få börja använda ett sopkärl till: det bruna. Du kommer få papperspåsar att lägga ditt matavfall i. Det bruna kärlet är matavfallskärlet. Ditt gamla kärl för sådant som du inte lämnar till återvinning kallas restavfallskärlet.

Matavfallet hämtas sedan av en sopbil med två fack. I det ena facket töms matavfallet och i det andra facket töms det osorterade avfallet som är kvar när du sorterat avfallet.

Matavfallet omvandlas sedan till biogas och ekologisk biogödsel. Biogas tankar vi bilar och andra fordon med, biogödsel används som gödningsmedel i odlingar.

Tillsammans kommer vi att göra väldigt stor nytta för miljön. Varje kilo matavfall gör nytta. På en påse matavfall kan en biogasbil köra 4 kilometer.

Det händer nu

Under sommaren 2019 fick du som idag har ett renhållningsabonnemang fått information om olika valmöjligheter: storlekar på sopkärl, hur ofta det kan hämtas och månadskostnad. Taxorna kommer förändras eftersom vi behöver en modernare avfallshantering i vår kommun. Det innefattar även andra satsningar än det som handlar om matavfall.

Privatpersoner

Informationen får du som är privatperson i en broschyr som delats ut till din räkningsadress. Den kom i mitten av juli. Du kan också läsa broschyren om matavfallsinsamling här.

Vill du byta kärl efter den 16 augusti kostar det 360 kronor.

Har du ännu inte fått ditt kärl bytt av oss, kommer du tills dess kärlet byts att få betala för det billigare sopkärlet. Det betyder att du aldrig kommer betala för ett större kärl än det du valt.

Företag/organisationer/verksamheter

Du som har företag/organisation med renhållningsabonnemang har fått information i ett brev.

Har du ännu inte fått ditt kärl bytt av oss, kommer du tills dess kärlet byts att få betala för det billigare sopkärlet. Det betyder att du aldrig kommer betala för ett större kärl än det du valt.

Vi ställer ut ett brunt sopkärl hos dig (med plastbehållare och tillhörande papperspåsar för matavfall)

Innan hämtningen av matavfall börjar vid ditt hus, så kommer vi att ställa ut ett nytt brunt sopkärl bredvid ditt gröna. Du kommer även att få en platsbehållare som papperspåsen kan ställas i. Den kan fästas på skåpdörren i köket eller ställas i en kökslåda. Kärlen börjades ställas ut under vecka 39 och utsättningen fortsätter. Fritidshus får sina tunnor till våren.

Flerbostadshus

Du som inte är fastighetsägare, utan hyresgäst, ska ha fått få information från din fastighetsägare.

Nu får även flerbostadshus sina bruna tunnor. Flerbostadshus börjar under december att få sin tunnor. Fastighetsägarna till flerbostadshusen får hämta informationsblad, papperspåsar, korgar till papperspåsarna till sina respektive lägenheter på återvinningscentralen.

Här hämtar du fler papperspåsar till ditt matavfall

På dessa plaster finns det att hämta

  • Återvinningscentralen i Jönshyttan.
  • ICA Gustafs
  • Skedvi Livs (Tempo)
  • COOP i Säter
  • Arkhyttans bystuga
  • Biblioteket i Säter
  • ICA i Säter

Dela kärl med grannfastighet

Kom överens om storlek och tömningsintervall för restavfallskärlet. Matavfallskärlet kan också delas grannar emellan men ger inte någon prisreducering. På räkningen specificeras då halva avgiften för kostnaden av restavfallsinsamlingen, den fasta summan av matavfallsinsamlingen och grundavgiften.

Eller ring kundtjänst 0225-55000, så skickar vi en blankett.

Har du en kompost?

I så fall, ett stort tack till dig! Du har gjort en stor insats för miljön! Nu erbjuder vi dig en möjlighet till ett ännu större bidrag till miljön. Att göra biogas och biogödsel av matavfallet är nämligen ännu bättre för miljön än att kompostera det hemma. Trots att det transporteras en bit, så ger det större effekt för miljön, än att kompostera. Du kan fortsätta ha din kompost, men vi erbjuder ett bättre alternativ nu. Vill du ändå fortsätta eller börja kompostera, behöver du anmäla detta på blanketten “Anmälan om kompostering av organiskt hushållsavfall”. Du måste alltså anmäla även om du redan komposterar. Fyll i blanketten och skicka den till kommunen. På blankettens baksida anges förutsättningar för godkänd kompost.

Fått en brun tunna fastän du komposterar?

Om du upptäcker att du fått en brun tunna, fastän du har en kompost, beror det troligtvis på att du inte skickat in kompostblanketten.

Men det kan du göra nu.. När du skickat in blanketten kommer du få ett brev tillbaka från oss som berättar om din ansökan om att ha kompost istället är godkänd.

Får du positivt besked kommer vi att hämta tillbaka den bruna tunnan, men det kan ta ett tag. Men om du har och använder en godkänd kompost kommer du inte att behöva betala avgift för den bruna tunnan, även om det dröjer innan vi hämtar tillbaka den.

Här hittar du blanketten för anmälan om kompostering.

Ny renhållningstaxa

Från och med 1 januari år 2020 gäller ny Renhållningstaxa som inkluderar matavfallskärl.

Kommande faktura

Vi har registrerat de som valt att ändra storlek på sitt restavfallskärl. Byten av restavfallskärl sker löpande under 2020. Har du valt månadstömning av ditt restavfall märker vi upp ditt kärl med en gul klisterlapp.

Har du inte fått ditt sopkärl utbytt innan årsskiftet kommer du att få betala för det billigare sopkärlet.

Så här blir då din kommande faktura:
Du som valt att få en större storlek på ditt kärl men där vi inte hunnit göra bytet kommer på nästa faktura betala för den mindre storleken du hade innan.

Du som valt att få en mindre storlek på ditt kärl men där vi inte hunnit göra bytet kommer på nästa faktura få betala för det mindre kärlet du har valt.

Mellanrum mellan kärlen

Två sopkärl med rätt avstånd mellan kärlen.

När du har två tunnor kan du tänka på att det ska vara en halvmeter eller mer mellan kärlen när de står uppställda för tömning. Om det är för litet utrymme kan det medföra att soptunnorna välter vid tömning eller att de inte kan tömmas alls.

Märkning av den gröna tunnan

Klisteretikett på grön tunna.Märk din gröna tunna den med den adress den hör till.
Gör som på bilden. Använd en klisteretikett, eller tejpa fast en etikett och skriv din gatuadress på etiketten.
Vi arbetar för att alla soptunnor ska märkas digitalt och då är det viktigt att det blir rätt adress.

Hämtningsdagar

Du kan klicka på denna länk till en karta med hämtningsdagar. Zooma in på kartan för att se din hämtningsdag.

Hur det funkar med månadstömning av restavfallskärlet

Matavfallskärlet, den bruna tunnan, kommer som tidigare, tömmas med intervallet var 14:e dag. Båda kärlen töms samma veckodag som tidigare.

Här är ett exempel på hur tömningen fungerar, för dig blir det samma sak, fast på den veckodag du har tömning.

Exempel om du har tömning på tisdag, udda vecka:

Vecka 1: tömning av matavfallskärlet

Vecka 2: ingen tömning

Vecka 3: tömning av matavfallskärlet och denna månads tömning av restavfallskärlet.

Vecka 4: ingen tömning

Vecka 5: tömning av matavfallskärlet

Vecka 6: ingen tömning

Vecka 7: tömning av matavfallskärlet och denna månads tömning av restavfallskärlet.

Vecka 8: Ingen tömning

Så fortsätter det med samma intervaller om inget annat meddelas.

Exempel om du har tömning på onsdag, jämn vecka:

Vecka 1: ingen tömning

Vecka 2: tömning av matavfallskärlet

Vecka 3: ingen tömning

Vecka 4: tömning av matavfallskärlet och denna månads tömning av restavfallskärlet.

Vecka 5: ingen tömning

Vecka 6: tömning av matavfallskärlet

Vecka 7: ingen tömning

Vecka 8: tömning av matavfallskärlet och denna månads tömning av restavfallskärlet.

Så fortsätter det med samma intervaller om inget annat meddelas.

Mer information

På denna sida berättar vi löpande om  förändringar som den nya matavfallshanteringen innebär.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.
Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter