Matavfallsinsamling

Kontaktinformation

Kundtjänst

Du får hjälp av kundtjänst via telefon, vid kö, kan du välja att bli uppringd av oss (du erbjuds detta vid köbildning i kundtjänst). Ring då 0225-55151 för att få erbjudandet om uppringning vid kö.

 

 


Tack för ditt meddelande.

Regeringens mål är att minst hälften av allt matavfall från hushåll och verksamheter ska sorteras ut och behandlas biologiskt senast 2018. År 2021 är utsortering av matavfall ett lagkrav.

Därför har du två sopkärl. Det bruna kärlet är matavfallskärlet. Det andra kärlet är för sådant som du inte lämnar till återvinning och  kallas restavfallskärlet.

Matavfallet hämtas sedan av en sopbil med två fack. I det ena facket töms matavfallet och i det andra facket töms det osorterade avfallet som är kvar när du sorterat avfallet.

Matavfallet omvandlas sedan till biogas och ekologisk biogödsel. Biogas tankar vi bilar och andra fordon med, biogödsel används som gödningsmedel i odlingar.

Tillsammans gör vi väldigt stor nytta för miljön. Varje kilo matavfall gör nytta. På en påse matavfall kan en biogasbil köra 4 kilometer.

Renhållningstaxa

Från och med 1 januari år 2020 gäller  Renhållningstaxa som inkluderar matavfallskärl.

Här hämtar du fler papperspåsar till ditt matavfall

På dessa plaster finns det att hämta

  • Återvinningscentralen i Jönshyttan.
  • ICA Gustafs
  • Skedvi Livs (Tempo)
  • COOP i Säter
  • Arkhyttans bystuga
  • Biblioteket i Säter
  • ICA i Säter

Dela kärl med grannfastighet

Kom överens om storlek och tömningsintervall för restavfallskärlet. Matavfallskärlet kan också delas grannar emellan men ger inte någon prisreducering. På räkningen specificeras då halva avgiften för kostnaden av restavfallsinsamlingen, den fasta summan av matavfallsinsamlingen och grundavgiften.

Ring kundtjänst 0225-55000, så skickar vi en blankett.

Har du en kompost?

I så fall, ett stort tack till dig! Du har gjort en stor insats för miljön! Nu erbjuder vi dig en möjlighet till ett ännu större bidrag till miljön. Att göra biogas och biogödsel av matavfallet är nämligen ännu bättre för miljön än att kompostera det hemma. Trots att det transporteras en bit, så ger det större effekt för miljön, än att kompostera. Du kan fortsätta ha din kompost, men vi erbjuder ett bättre alternativ nu. Vill du ändå fortsätta eller börja kompostera, behöver du anmäla detta på blanketten “Anmälan om kompostering av organiskt hushållsavfall”. Du måste alltså anmäla även om du redan komposterar. Fyll i blanketten och skicka den till kommunen. På blankettens baksida anges förutsättningar för godkänd kompost. En avgift tas ut för handläggning av anmälan.

Mellanrum mellan kärlen

Två sopkärl med rätt avstånd mellan kärlen.

När du har två tunnor kan du tänka på att det ska vara en halvmeter eller mer mellan kärlen när de står uppställda för tömning. Om det är för litet utrymme kan det medföra att soptunnorna välter vid tömning eller att de inte kan tömmas alls.

Märkning av den gröna tunnan

Hämtningsdagar

Du kan klicka på denna länk till en karta med hämtningsdagar. Zooma in på kartan för att se din hämtningsdag.

Hur det funkar med månadstömning av restavfallskärlet

Matavfallskärlet, den bruna tunnan, kommer som tidigare, tömmas med intervallet var 14:e dag. Båda kärlen töms samma veckodag som tidigare.

Här är ett exempel på hur tömningen fungerar, för dig blir det samma sak, fast på den veckodag du har tömning.

Exempel om du har tömning på tisdag, udda vecka:

Vecka 1: tömning av matavfallskärlet

Vecka 2: ingen tömning

Vecka 3: tömning av matavfallskärlet och denna månads tömning av restavfallskärlet.

Vecka 4: ingen tömning

Vecka 5: tömning av matavfallskärlet

Vecka 6: ingen tömning

Vecka 7: tömning av matavfallskärlet och denna månads tömning av restavfallskärlet.

Vecka 8: Ingen tömning

Så fortsätter det med samma intervaller om inget annat meddelas.

Exempel om du har tömning på onsdag, jämn vecka:

Vecka 1: ingen tömning

Vecka 2: tömning av matavfallskärlet

Vecka 3: ingen tömning

Vecka 4: tömning av matavfallskärlet och denna månads tömning av restavfallskärlet.

Vecka 5: ingen tömning

Vecka 6: tömning av matavfallskärlet

Vecka 7: ingen tömning

Vecka 8: tömning av matavfallskärlet och denna månads tömning av restavfallskärlet.

Så fortsätter det med samma intervaller om inget annat meddelas.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.
Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter