Matavfallsinsamling

Kontaktinformation

Kundtjänst

Du får hjälp av kundtjänst via telefon, vid kö, kan du välja att bli uppringd av oss (du erbjuds detta vid köbildning i kundtjänst). Ring då 0225-55151 för att få erbjudandet om uppringning vid kö.

 

 


Tack för ditt meddelande.

Regeringens mål är att minst hälften av allt matavfall från hushåll och verksamheter ska sorteras ut och behandlas biologiskt senast 2018. År 2021 är utsortering av matavfall ett lagkrav.

Därför har du två sopkärl. Det bruna kärlet är matavfallskärlet. Det andra kärlet är för sådant som du inte lämnar till återvinning och  kallas restavfallskärlet.

Matavfallet hämtas sedan av en sopbil med två fack. I det ena facket töms matavfallet och i det andra facket töms det osorterade avfallet som är kvar när du sorterat avfallet.

Matavfallet omvandlas sedan till biogas och ekologisk biogödsel. Biogas tankar vi bilar och andra fordon med, biogödsel används som gödningsmedel i odlingar.

Tillsammans gör vi väldigt stor nytta för miljön. Varje kilo matavfall gör nytta. På en påse matavfall kan en biogasbil köra 4 kilometer.

Här hämtar du fler papperspåsar till ditt matavfall

På dessa platser finns det att hämta

  • Återvinningscentralen i Jönshyttan
  • ICA i Gustafs
  • Skedvi Livs (Tempo)
  • COOP i Säter
  • Arkhyttans bystuga
  • ICA i Säter

Har du en kompost?

I så fall, ett stort tack till dig! Du har gjort en stor insats för miljön! Nu erbjuder vi dig en möjlighet till ett ännu större bidrag till miljön. Att göra biogas och biogödsel av matavfallet är nämligen ännu bättre för miljön än att kompostera det hemma. Trots att det transporteras en bit, så ger det större effekt för miljön, än att kompostera. Du kan fortsätta ha din kompost, men vi erbjuder ett bättre alternativ nu. Vill du ändå fortsätta eller börja kompostera, behöver du anmäla detta till miljö och byggenheten.

Du måste alltså anmäla även om du redan komposterar. Ansök via E-tjänsten eller fyll i en blankett och skicka den till kommunen. På blankettens baksida anges förutsättningar för godkänd kompost. En avgift på 2626 kronor tas ut för handläggning av anmälan, denna taxa är fastställd av kommunfullmäktige och avser 2024 års taxa.

  • På sidan ”E-tjänster” kan du göra din anmälan om hemkompostering eller beställa hem blanketten.

Hämtningsdagar

Du kan klicka på denna länk till en karta med hämtningsdagar. Zooma in på kartan för att se din hämtningsdag. Du kan läsa mer om sophämtning under Hämtningsdagar sophämtning.