Matavfallsinsamling

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

 

VA/Renhållningen har telefontid vardagar 10:00-12:00


Tack för ditt meddelande.

You can find information in English here.

Nu gör vi en insats för vår miljö!

Under hösten 2019 började vi samla in matavfallet i Säters kommun.

Väldigt mycket resurser och pengar eldade vi upp när vi slängde vårt matavfall i soptunnan. Det får vi inte längre göra – och det vill vi inte heller. Nu tar vi ett större ansvar för våra barn och barnbarns framtid.

Regeringens mål är att minst hälften av allt matavfall från hushåll och verksamheter ska sorteras ut och behandlas biologiskt senast 2018. År 2021 blir utsortering av matavfall dessutom ett lagkrav.

Därför har du fått ett sopkärl till: det bruna. Du har fått papperspåsar att lägga ditt matavfall i. Det bruna kärlet är matavfallskärlet. Ditt gamla kärl för sådant som du inte lämnar till återvinning kallas restavfallskärlet.

Matavfallet hämtas sedan av en sopbil med två fack. I det ena facket töms matavfallet och i det andra facket töms det osorterade avfallet som är kvar när du sorterat avfallet.

Matavfallet omvandlas sedan till biogas och ekologisk biogödsel. Biogas tankar vi bilar och andra fordon med, biogödsel används som gödningsmedel i odlingar.

Tillsammans kommer vi att göra väldigt stor nytta för miljön. Varje kilo matavfall gör nytta. På en påse matavfall kan en biogasbil köra 4 kilometer.

Ny renhållningstaxa

Från och med 1 januari år 2020 gäller ny Renhållningstaxa som inkluderar matavfallskärl.

Det händer nu

Under sommaren 2019 fick du som idag har ett renhållningsabonnemang fått information om olika valmöjligheter: storlekar på sopkärl, hur ofta det kan hämtas och månadskostnad. Taxorna kommer förändras eftersom vi behöver en modernare avfallshantering i vår kommun. Det innefattar även andra satsningar än det som handlar om matavfall.

Privatpersoner inklusive fritidshusägare

Informationen får du som är privatperson i en broschyr som delats ut till din räkningsadress. Den kom i mitten av juli 2019. Du kan också läsa broschyren om matavfallsinsamling här.

Då fick du möjlighet att kostnadsfritt byta till restavfallskärl. Vill du byta kärl nu, kostar det 360 kronor.

Fritidshus får sitt kärl under våren 2020.

Företag/organisationer/verksamheter

Du som har företag/organisation med renhållningsabonnemang har fått information i ett brev.

Flerbostadshus

Du som inte är fastighetsägare, utan hyresgäst, ska ha fått få information från din fastighetsägare, och tunnorna är på plats.

Fastighetsägarna till flerbostadshusen har fått hämta informationsblad, papperspåsar, korgar till papperspåsarna till sina respektive lägenheter på återvinningscentralen.

Här hämtar du fler papperspåsar till ditt matavfall

På dessa plaster finns det att hämta

  • Återvinningscentralen i Jönshyttan.
  • ICA Gustafs
  • Skedvi Livs (Tempo)
  • COOP i Säter
  • Arkhyttans bystuga
  • Biblioteket i Säter
  • ICA i Säter

Dela kärl med grannfastighet

Kom överens om storlek och tömningsintervall för restavfallskärlet. Matavfallskärlet kan också delas grannar emellan men ger inte någon prisreducering. På räkningen specificeras då halva avgiften för kostnaden av restavfallsinsamlingen, den fasta summan av matavfallsinsamlingen och grundavgiften.

Ring kundtjänst 0225-55000, så skickar vi en blankett.

Har du en kompost?

I så fall, ett stort tack till dig! Du har gjort en stor insats för miljön! Nu erbjuder vi dig en möjlighet till ett ännu större bidrag till miljön. Att göra biogas och biogödsel av matavfallet är nämligen ännu bättre för miljön än att kompostera det hemma. Trots att det transporteras en bit, så ger det större effekt för miljön, än att kompostera. Du kan fortsätta ha din kompost, men vi erbjuder ett bättre alternativ nu. Vill du ändå fortsätta eller börja kompostera, behöver du anmäla detta på blanketten “Anmälan om kompostering av organiskt hushållsavfall”. Du måste alltså anmäla även om du redan komposterar. Fyll i blanketten och skicka den till kommunen. På blankettens baksida anges förutsättningar för godkänd kompost. En avgift tas ut för handläggning av anmälan.

Fått en brun tunna fastän du komposterar?

Om du upptäcker att du fått en brun tunna, fastän du har en kompost, beror det troligtvis på att du inte skickat in kompostblanketten.

Men det kan du göra nu.. När du skickat in blanketten kommer du få ett brev tillbaka från oss som berättar om din ansökan om att ha kompost istället är godkänd.

Får du positivt besked kommer vi att hämta tillbaka den bruna tunnan, men det kan ta ett tag. Men om du har och använder en godkänd kompost kommer du inte att behöva betala avgift för den bruna tunnan, även om det dröjer innan vi hämtar tillbaka den.

Mellanrum mellan kärlen

Två sopkärl med rätt avstånd mellan kärlen.

När du har två tunnor kan du tänka på att det ska vara en halvmeter eller mer mellan kärlen när de står uppställda för tömning. Om det är för litet utrymme kan det medföra att soptunnorna välter vid tömning eller att de inte kan tömmas alls.

Märkning av den gröna tunnan

Klisteretikett på grön tunna.Märk din gröna tunna den med den adress den hör till.
Gör som på bilden. Använd en klisteretikett, eller tejpa fast en etikett och skriv din gatuadress på etiketten.
Vi arbetar för att alla soptunnor ska märkas digitalt och då är det viktigt att det blir rätt adress.

Hämtningsdagar

Du kan klicka på denna länk till en karta med hämtningsdagar. Zooma in på kartan för att se din hämtningsdag.

Hur det funkar med månadstömning av restavfallskärlet

Matavfallskärlet, den bruna tunnan, kommer som tidigare, tömmas med intervallet var 14:e dag. Båda kärlen töms samma veckodag som tidigare.

Här är ett exempel på hur tömningen fungerar, för dig blir det samma sak, fast på den veckodag du har tömning.

Exempel om du har tömning på tisdag, udda vecka:

Vecka 1: tömning av matavfallskärlet

Vecka 2: ingen tömning

Vecka 3: tömning av matavfallskärlet och denna månads tömning av restavfallskärlet.

Vecka 4: ingen tömning

Vecka 5: tömning av matavfallskärlet

Vecka 6: ingen tömning

Vecka 7: tömning av matavfallskärlet och denna månads tömning av restavfallskärlet.

Vecka 8: Ingen tömning

Så fortsätter det med samma intervaller om inget annat meddelas.

Exempel om du har tömning på onsdag, jämn vecka:

Vecka 1: ingen tömning

Vecka 2: tömning av matavfallskärlet

Vecka 3: ingen tömning

Vecka 4: tömning av matavfallskärlet och denna månads tömning av restavfallskärlet.

Vecka 5: ingen tömning

Vecka 6: tömning av matavfallskärlet

Vecka 7: ingen tömning

Vecka 8: tömning av matavfallskärlet och denna månads tömning av restavfallskärlet.

Så fortsätter det med samma intervaller om inget annat meddelas.

Mer information

På denna sida berättar vi löpande om  förändringar som den nya matavfallshanteringen innebär.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.
Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter