Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Samråd om avfallshantering

Kontaktinformation

VA-renhållningsenheten

Telefon: 0225-55151, 0225-55131
Telefon Återvinningscentral: 076-128 68 01

Telefontid: vardagar kl. 10-12

Ställ en fråga

Tack för ditt meddelande.

Samråd av Förslag till Föreskrifter om avfallshantering Säters kommun

Vilket ansvar har fastighetsinnehavare, vilket har kommunen? Hur ska vi hantera restavfall, matavfall, trädgårdsavfall, avlopp, latriner, avfall från verksamheter, abonnemangsärenden, dispenser och utveckling i Säters kommun. Detta handlar förslaget om föreskrifter om avfallshantering Säters kommun om.  Nu kan du läsa förslaget och lämna synpunkter senast 4 oktober.

Om förslaget

Sveriges kommuner får meddela föreskrifter om hur avfall ska hanteras som behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön, enligt Miljöbalken 15 kapitlet. Föreskrifter om avfallshantering är tillsammans med avfallsplanen Säters renhållningsordning som ska fastställas av Kommunfullmäktige.

Dessa föreskrifter är gjorda efter den mall som Dalarnas kommuner gemensamt har tagit fram i det samarbete länet har kring renhållningsfrågor och avfallsplaner, Dala Avfall. Vid framtagandet av den mallen har man utgått från en mall som gjorts av kommunernas branschorganisation inom avfallshantering, Avfall Sverige.

Läsa förslaget

Förslaget om föreskrifter för avfallshantering finns att ta del av som pdf här, samt på:

• Rådhuset, Åsgränd 2 i Säter (under ordinarie öppettider)

• Säters bibliotek, Skolgränd 6 (under ordinarie öppettider)

• Gustafs bibliotek, Enbacka skola, Enbackavägen 62 (under ordinarie öppettider)

• Stora Skedvi Bibliotek, Landsvägen 26 (under ordinarie öppettider)

Synpunkter

Dina synpunkter lämnar du

• via E-post till sbn@sater.se. Ange ”Föreskrifter Renhållning” i ämnesraden.

• skriftligen till Säters kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 783 27 Säter.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.sater.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close