Vad tycker du om nedskräpning?

Kontaktinformation

VA-renhållningsenheten

Telefon: 0225-55151, 0225-55131
Telefon Återvinningscentral: 076-128 68 01

Telefontid: vardagar kl. 10-12


Tack för ditt meddelande.

Just nu gör vi en mätning där du som bor i Säters kommun har möjlighet att svara på några frågor om nedskräpning. Enkäten tar några minuter att fylla i och är viktig för det fortsatta arbetet för ett rent och trevligt Säters kommun. Svara på enkäten om nedskräpning.

Samtliga kommuner i länet har målsättningar i sin Avfallsplan som säger att nedskräpning ska minska i tätorter, naturområden samt längs sjöar och vattendrag
Nedskräpning är att slänga eller lämna föremål av olika karaktär på marken, t.ex. fimpar, godispapper, snabbmatsförpackningar, påsar, burkar, flaskor.
Gå till enkäten om nedskräpning.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.
Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter