Slamtömning

Kontaktinformation

Miljöinspektör, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0225-55000 (växel)


Tack för ditt meddelande.

Kundtjänst

Har du frågor gällande din faktura eller vill ändra tömningsintervall kontaktar du V/A renhållning i Säters Kommun via  kundtjänst på tel: 0225-55000.

För alla frågor som berör din kommande eller utförda tömning kontaktar du vår entreprenör Maserfrakt på tel: 010-264 54 56.

Vill du ha uppehåll eller längre intervall mellan dina tömningar måste du ansöka om det. Ansökan skickar du till Miljö- och byggnämnden. Kontakta Säters kommuns kundtjänst på tel: 0225-55000 för att beställa blankett eller via e-tjänsten.

Det kostar slamtjänsterna

För kostnader av slamtjänster, se Taxor och Avgifter.

Tömning av enskild avloppsanläggning

Bor man på ett område som ligger utanför verksamhetsområdet för kommunalt vatten & avlopp har man som fastighetsägare ansvar att det finns en godkänd anläggning som töms regelbundet. Man ansöker om att få bygga egen anläggning via Miljö- & byggnämnden. Innan anläggningen tas i bruk ska man kontakta V/A- & renhållningsenheten för att lägga upp ett abonnemang för tömning av den enskilda anläggningen, även kallat slamtömning.

Tömning av slam utförs av vår entreprenör Maserfrakt.

När det är dags för tömning

Som fastighetsägare ansvarar man för att det finns farbar väg fram till anläggningen. För vissa anläggningar (tex minireningsverk eller slamavskiljare som inte är av standardmodell) instruktioner i anslutning till anläggningen för hur den aktuella anläggningen ska tömmas. Instruktionerna ska finnas för att slamtömmaren inte alltid kan se när anläggningen öppnas hur den ska tömmas och att det kan komma att få konsekvenser om anläggningen töms på ett felaktigt sätt. Finns inga instruktioner på plats finns risk att anläggningen inte töms.

Har du som fastighetsägare behov av att vara med vid tömning ska du kontakta Maserfrakt. 

I de anläggningar som tillåter lämnas vattenfasen kvar för att göra tömningarna mer effektiva och för att värna om miljön.

När tömningen är utförd sprayas en färgprick i marken intill anläggningen för att fastighetsägaren ska se att tömning gjorts. Tänk på att olika väderförhållanden kan göra att färgpricken syns olika länge.

Tömningsintervall

Vad det ska vara för intervall på tömning av anläggningen står i beslutet från Miljö- & byggnämnden och grundas på olika omständigheter, exempelvis vilken typ av anläggning det är. Det vanligaste är att anläggningen töms en gång per år, men det finns även de som töms oftare och mer sällan.

Man kan även ha så kallad budad tömning vilket betyder att det inte finns något planerat intervall för tömning utan fastighetsägaren ringer själv och bokar tömning vid behov. Även budad tömning har ofta ett minimum och används främst av de som behöver tömt flera gånger per år.

Vid planerad tömning av anläggningen sker det enligt följande intervall.

Vi reserverar oss för att intervallerna kan komma att förskjutas.