Cisterner som tas ur bruk

Kontaktinformation

Miljöinspektör, samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0225-55000 (växel)


Tack för ditt meddelande.

Detta handlar om cisterner som används för lagring av spillolja och brandfarliga vätskor så som diesel, bensin eller eldningsolja.

Tömning och rengöring

Cisterner och rörledning som inte ska användas mer, ska tömmas och rengöras av en sakkunnig person. Använd ett ackrediterat företag för tömning och rengöring.

Ta bort cisternen

Cisternen som inte längre  alls ska användas ska helst tas bort. Om det är svårt att ta bort en cistern som ligger i marken bör den fyllas med sand eller annat lämpligt material. Det är för att det inte ska bli sättningar i marken. Innan cisternen fylls ska den tömmas och rengöras.

Förhindra återfyllning

Om cisternen inte kan tas bort bör påfyllningsrör och avluftningsrör tas bort så att cisternen inte fylls på igen av misstag. Om det inte är möjligt att ta bort rören kan de plomberas.

Sälja/överlämna cisternen

Om du ska sälja/överlämna cisternen till någon annan som vill använda cisternen på en annan plats ska cisternen tas ur bruk, dvs. tömmas och rengöras, innan den säljs/överlämnas.

Mark- och vattenföroreningar

Kontakta omedelbart miljöinspektör på miljö- och byggenheten om du misstänker att mark- eller vattenområde blivit förorenat. Synliga eller luktbara föroreningar som syns eller luktar behöver åtgärdas.

Informera miljö- och byggenheten

När cisternen har tagits ur bruk behöver du informera miljö- och byggenheten. Detta gäller för alla cisterner som har en volym mer än 1 m3. Inom vattenskyddsområde gäller informationsplikten vid cisterner som rymmer mer än 150 liter.

Använd blanketten ”Informera om cistern som tagits ur bruk”.

Har du frågor är du välkommen att kontakta miljöinspektör på miljö- och byggenheten på telefonnummer 0225-55 000 (växel) eller via e-post: miljo@sater.se.