Djurhållning och lantbruk

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter


Tack för ditt meddelande.

Du som har verksamhet med djur, till exempel nötkreatur, grisar, hästar, biodling och hunddagis, kan behöva tillstånd.

Djur & djurskyddstillsyn

Djurskyddstillsyn bedrivs av länsstyrelsen. Anmälnings- och djurskyddsärenden hänvisas till Länsstyrelsen Dalarnas växel 010-225 00 00.

Lantbruk

Inom lantbruket finns områden där miljö- och byggnämnden har ansvaret för tillsyn enligt miljöbalken. Det gäller sådant som kan påverka miljön negativt om det görs i känsliga områden eller på fel sätt. Exempel på sådant kan vara hantering av gödsel, bekämpningsmedel och cisterner.