Gustafs

Kontaktinformation

Fredrik Andersson

Markansvarig, samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0225-55233


Tack för ditt meddelande.

Lediga tomter i Gustafs

Kommunen håller på att detaljplanelägga Bladguldet (se karta nedan) för villatomter. Försäljning av tomter i detta område kommer att ske tidigast 2022.

All information om detaljplaner, detaljplaneprocessens olika steg och så småningom detaljplanen för bostadsbebyggelse på Bladguldet går att hitta under fliken
Trafik och stadsplanering“.