Gustafs

Kontaktinformation

Fredrik Andersson

Markansvarig, samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0225-55233


Tack för ditt meddelande.

Lediga tomter i Gustafs

Kommunen håller på att detaljplanelägga Bladguldet (se karta nedan) för villatomter.

All information om detaljplaner, detaljplaneprocessens olika steg och så småningom detaljplanen för bostadsbebyggelse på Bladguldet går att hitta under fliken
Trafik och stadsplanering”.