Lupiner

Kontaktinformation

Staffan Jansson

Biolog, samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0225-55000 (växel)


Tack för ditt meddelande.

Lupiner är vackra men problematiska –  Hjälp oss bekämpa dem

Visst kan det vara vackert med majestätiskt vajande lupiner i vägkanten. Det alla kanske inte känner till är att det är en så kallat invasiv art från Nordamerika som lätt brer ut sig mer och mer och tränger ut mer lågvuxna arter. Därför är spridningen av lupiner ett hot mot den biologiska mångfalden. Just vägkanter som årligen slås kan annars vara mycket värdefulla miljöer, där arter som har svårt att klara sig i dagens jordbrukslandskap kan överleva.

Vid sidan av att den högväxta arten brer ut sig och konkurrerar ut lägre växter, har den en förmåga att binda kväve, vilket gör att den gödslar jorden och gör den mindre lämpad för våra traditionella ängsväxter. När mångfalden ersätts av en enda växtart blir det också svårare för pollinatörer och andra insekter att klara sig.

Bidra därför inte till spridningen av lupiner genom att så in dem i din trädgård eller någon annanstans! Har du dem redan i din närhet och vill hjälpa till att bekämpa dem kan det göras på olika nivåer utifrån hur mycket tid och ork du har (och förstås hur värdefulla miljöer med andra arter som finns):

  1. Plocka lupiner! Genom att plocka blommorna innan de växt sig stora kan du hindra att de bildar frön och sprider sig. Var dock försiktig, så att du inte har fått med frukter som sedan bildar småplantor på nya ställen.
  2. Slå av dem. Helst innan de bildar frön. Med lie eller liknande kan du hinna med rätt stora bestånd. Allra bäst är om du orkar slå dem fler gånger per år.
  3. Gräv upp dem. Lupiner har rätt kraftiga rötter, så att gräva upp dem är inte alltid en lätt uppgift. För mindre bestånd är det ändå det effektivaste sättet att bekämpa dem. Var bara beredd på att kvarblivna frön och rotbitar gör att du antagligen behöver återkomma

Växtmaterial från röjning av lupiner behöver tas om hand på särskilt sätt. Särskilt viktigt är det att grobara frön eller rotbitar inte läggs på kompost eller sprids ut över nya vägkantsområden. Enklast är oftast att lägga avfallet i täta plastsäckar som lämnas till förbränning. Mindre mängder rötter kan också lämnas att torka i sommarsolen. I och med att de är så pass näringsrika bör även lupindelar utan frön eller rötter så långt möjligt plockas bort från områden med andra värdefulla arter, annars riskerar näringen att förändra växtligheten.