Särskilt boende på Prästgärdet i Säter

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter


Tack för ditt meddelande.

Säters kommun bygger ett nytt särskilt boende med 70 lägenheter i samarbete med byggföretaget Skanska.

Särskilt boende innebär en bostad med service och omvårdnad dygnet runt. Denna boendeform är för de med omfattande behov av omsorg och service och som av den anledningen inte kan bo kvar i sitt tidigare hem. Boendet har gemensamma utrymmen för samvaro och måltider.

Fågelsångens särskilda boende kommer att avvecklas och de boende erbjuds ett nytt modernt boende på Prästgärdet.
Säters kommun bygger för framtiden och vill skapa ett boende med trygghet och med ny teknik som skapar förutsättningar för självständighet. Det ska bli ett föredöme för andra särskilda boenden. Boendet ska utformas som ett lugnt och rogivande boende, med en trivsam, trygg och säker miljö. Utemiljön planeras så att den skapar motivation till utevistelse. Boendet har utformats tillsammans med personal inom socialförvaltningen i en så kallad Designdialog.
Boendet kommer att bestå av 7 boendeenheter med 10 lägenheter i varje boendeenhet och byggs i två plan. Förutom boendeenheter ska byggnaden innehålla daglig verksamhet, tillagningskök, personalutrymmen, gemensamma utrymmen för de boendes aktiviteter, förråd samt service- och teknikutrymmen.
Viktigt för boendet är dess närhet till sjön Ljustern. Boendet kommer att ligga i ett lugnt område utan större höjdskillnader. Byggnaden kommer att smälta in i omgivningarna med arkitektur, utformning och ska anpassas till trästaden Säter.