Särskilt boende på Prästgärdet i Säter

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter


Tack för ditt meddelande.

Säters kommun har byggt ett nytt särskilt boende med 70 lägenheter i samarbete med byggföretaget Skanska.

Särskilt boende innebär en bostad med service och omvårdnad dygnet runt. Denna boendeform är för de med omfattande behov av omsorg och service och som av den anledningen inte kan bo kvar i sitt tidigare hem. Boendet har gemensamma utrymmen för samvaro och måltider.

Fågelsångens särskilda boende kommer att avvecklas och de boende erbjuds ett nytt modernt boende på Prästgärdet.
Säters kommun har byggt  för framtiden och skapat ett boende med trygghet och med ny teknik som skapar förutsättningar för självständighet. Det ska bli ett föredöme för andra särskilda boenden. Boendet är utformat som ett lugnt och rogivande boende, med en trivsam, trygg och säker miljö. Utemiljönskapar motivation till utevistelse. Boendet har utformats tillsammans med personal inom socialförvaltningen i en så kallad Designdialog.
Boendet består av 7 boendeenheter med 10 lägenheter i varje boendeenhet och är byggd i två plan. Förutom boendeenheter innehåller byggnaden daglig verksamhet, tillagningskök, personalutrymmen, gemensamma utrymmen för de boendes aktiviteter, förråd samt service- och teknikutrymmen.
Viktigt för boendet är dess närhet till sjön Ljustern. Boendet ligger i ett lugnt område utan större höjdskillnader. Byggnaden  smälter in i omgivningarna med arkitektur, utformning och är anpassad till trästaden Säter.