Från beslut till byggnad

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter


Tack för ditt meddelande.

Efter utredning av hur många platser som skulle behövas, hur de behövda platserna skulle kunna fördelas i kommundelarna och om det var möjligt med ombyggnation av redan befintliga byggnader, gav Kommunfullmäktige i april 2016 uppdraget  att kommunen skulle arbeta fram en genomförandeplan. Det var ett uppdrag av genomförandeplan för ett nytt särskilt boende där människor med så stora behov att hemtjänst inte är tillräckligt ska kunna bo och få den hjälp de behöver. I genomförandeplanen skulle målen och kraven på byggnaden preciseras.
Efter beslutet påbörjades nästan parallellt  designdialog och den planprocess som skulle leda fram till ett förslag till genomförandeplan.