Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Arbeten på gång

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter

Ställ en fråga

Tack för ditt meddelande.

Ny högreservoar och VA- ledningar i Mora by

Sommaren 2015 började vatten tornet i Gustafs att läcka. I samband med renoveringen så gjordes en utförlig inspektion och det konstaterades att vattenreservoaren behöver ersättas med en ny byggnad. Samhällsbyggnadsförvaltningen har projekterat att bygga en ny högreservoar och nya va-ledningar i Mora By för säkerhetsställa framtida behov.

Arbetet innefattar byggnation av en ny högreservoar, byte av ledningar för spillvatten och dricksvatten samt nyläggning av dagvatten. Även servisledningar kommer att bytas till berörda fastigheter. Tänk på att även Er fastighets ledningar kan behöva ses över. Fastighetsägaren ansvarar själv för byte av servisledningar på tomtmark.

Arbetena delas upp i olika delar och kommer att pågå parallellt. I augusti 2017 startar arbeten med att bygga den nya högreservoaren och planeras pågå till maj 2018. I oktober 2017 planeras arbeten med VA- ledningar att påbörjas. Ledningsarbetena kommer att avslutas under våren 2018 med att en ny cykelväg byggs utmed Morbyvägen. Byggnation av högreservoaren planeras att starta v 33 med grundläggning och vissa sprängningsarbeten i augusti. Fastigheter som kan komma att påverkas av vibrationer har besiktigats av ett externt företag. Innan arbetena startas kommer närbelägna fastigheter att förses med vibrationsmätare, för att registrera att skadliga vibrationer inte uppstår.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.sater.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close