• Utveckling i Säterbygden – Digital träff om möjligheterna

    Datum: 11 maj 2021, 18:00 - 20:30

    Plats: Digitalt via Microsoft Teams

    Välkommen att delta i en digital workshop där du som företagare, föreningsmedlem eller kommunal tjänsteperson eller -politiker möts digitalt för att prata om vilka behov och möjligheter som finns för en attraktiv kommun och dess landsbygd. Det är snart dags för en ny programperiod 2023-2027 inom Leader* och dina synpunkter är viktiga för det kommande […]