ABC-träffar – föräldrastöd för alla föräldrar

Citat om ABC från föräldrar.

ABC är ett föräldrastödsprogram som alla familjer med barn i åldrarna 3-12 år kan delta i. Programmet syftar till att påverka barns utveckling på ett positivt sätt. Det som allra mest påverkar barns utveckling är relationen till föräldrarna. Goda relationer i familjen är ett skydd för barn mot påfrestningar i livet. Utöver att stärka familjerelationer hjälper ABC-träffarna föräldrar att hantera vardagssituationer bättre.

Under fyra gruppträffar ses föräldrar tillsammans med utbildade gruppledare och får möjlighet till diskussioner och övningar.

Här kan du se en film om ABC. 

Funkar ABC?

ABC har utvärderats av Karolinska Institutet i en studie där mer än 600 föräldrar deltog. Studien visade att ABC har positiva effekter på barns hälsa och utveckling. Även föräldrarna utvecklades.

Träffarnas innehåll

ABC pågår under ungefär två månader, varje träff är runt två och en halv timme långa och leds av utbildade gruppledare. Som mest deltar 10 föräldrar i en grupp. Många uppskattar möjligheten att dela erfarenheter och diskutera med andra föräldrar. Innehållet har ett stort fokus på barnets perspektiv och att utifrån det ge kärlek och bekräfta barnet. Mellan gångerna försöker vi få in materialets innehåll i vardagen.

Träff 1 – VISA KÄRLEK – Hur vill vi vara som föräldrar? Hur gör vi för att våra nära relationer ska fungera? Under träffen handlar diskussioner och övningar om att ha fokus på det som fungerar.

Träff 2 – VARA MED – Hur påverkar vi varandra i det dagliga samspelet? Hur kan vi förebygga konflikter med våra barn? Under träffen handlar diskussioner och övningar om hur föräldrar och barn kan vara tillsammans.

Träff 3 – VISA VÄGEN – Hur kan vi vara förebilder för våra barn? Hur påverkar stress föräldraskapet och hur kan stress och ilska hanteras? Under träffen handlar diskussioner och övningar om att vara en förebild för sitt barn.

Träff 4 – VÄLJA STRIDER – Hur kan tjat i familjen minskas? Vilka strider behöver vi ta och vilka kan väljas bort? Under träffen handlar diskussioner och övningar om konflikthantering. Vi planerar även för framtida användning av ABC.

Träffar hösten 2022

Tre föräldragrupper kommer att gå under samma tidsperiod. samtidigt. Det är begränsat antal deltagare i varje grupp för att möjliggöra bra diskussioner. Gruppledare är personal från Dahlanders kunskapscentrum samt centrala Elevhälsan. Träffarna kommer att vara på Dahlander kunskapscentrum

Alternativ 1 (tisdagar kl.17.00-19.30)

11 oktober

25 oktober

8 november

22 november

Alternativ 2 (torsdagar kl.17.00-19.30)

13 oktober

27 oktober

10 november

24 november

Anmälan

Du behöver anmäla dig senast den 23 september. Anmäl dig genom att skicka ett mejl till

jenny.lindqvist@edu.sater.se

Du kan också anmäla dig på telefon till kundtjänst, telefon: 0225-55000

Ange följande vid anmälan: Namn, mejladress, telefonnummer samt vilket alternativ du önskar (alt 1= tisdagar och alt 2= torsdagar)

Tänk på att det är ett begränsat antal deltagare. Är det fler som vill delta än vad det finns platser, är de de som anmält sig först som kommer erbjudas plats. Det går inte heller att garantera att du blir erbjuden just det alternativ du önskat. Skriv gärna i mejlet om du absolut inte kan delta på ett alternativ.  Du kommer får veta om du fått en plats eller inte, via E-post. All information om utbildningen skickas via E-post.

Frågor

Undrar du något, kontakta samordnare Jenny Lindqvist:

Telefon: 0225-552 51

E-post: jenny.lindqvist@edu.sater.se


Datum: 2022-09-29 00:00 - 2022-09-29 23:00
Plats: Jönshyttevägen 4, Säter