Anhöriggrupp

Har du någon i din närhet som har eller har haft missbruksproblematik?

Torsdag den 1:a oktober 2020 kommer vi inom Säters öppenvård att köra igång en anhöriggrupp. Syftet är att tillsammans med andra få kunskaper och insikter kring medberoendeproblematik. Samt ge möjligheter att förändra förhållningsättet till sin anhörige och sig själv.

Kursen omfattar 8 träffar, torsdagar mellan 15.00–17:00, tiden kan eventuellt ändras utifrån gruppens möjligheter att delta. Vid varje tillfälle tar vi upp olika teman.

Vi träffas på Dahlanders kunskapscenter på skönviks området.  Det är kostnadsfritt.

För anmälan eller mer information kontakta:

Fredrik Sundqvist
Tel. 0225-55 660
E-post: fredrik.sundqvist@sater.se

Rolf Rönnberg
Tel. 0225-55 297
E-post: rolf.ronnberg@sater.se

Välkommen!


Datum: 2020-10-01 15:00 - 2020-10-01 17:00
Plats: Dahlanders kunskapscenter
Pris: Kostnadsfritt
Arrangör: Öppenvården, Säters kommun