”Fäbodlandskap och vallmusik”

Jennie Tiderman-Österberg, musikantikvarie på Dalarnas museum, berättar om fäbodkulturen och dess musik i både dåtid och nutid. Jennie visar också klingande exempel i form av kulning och lockrop.

Säterdalens fäbod. Servering


Datum: 2019-08-15 18:00 - 2019-08-15 00:00
Plats: Säterdalens fäbod