Går det att kombinera Tillväxt & Tillsyn?

Den vanligaste kontakten mellan företag och kommuner är i de allra flesta fall genom myndighetsutövning. Det kan t.ex. handla om tillståndsgivning, tillsyn eller avgifter. Säters kommun har satt igång ett arbete för att jobba mot en främjande myndighetsutövning och har tagit hjälp av föreningen Tillväxt & Tillsyn i olika delar. Syftet med utvecklingsarbetet är att förbättra mötena mellan kommun och företag och göra detta smidigare och mer betydelsefullt för både myndighetspersonal och företagare.

Det handlar om hur vi tillsammans kan skapa en hållbar tillväxt och utveckling där hänsyn tas till både företagarens vardag och till behovet av att kontrollera att verksamheterna drivs och fungerar som de ska.

Nu önskar vi er hjälp i arbetet, både företagare och politiker. Välkommen på en digital träff för att diskutera ämnet och komma med utvecklingsförslag för ett gott företagsklimat.

Program:

  • Presentation av konceptet Tillväxt och Tillsyn av Markus Svensson och Martin Clarstedt från föreningen Tillväxt & Tillsyn.
  • Workshop och diskussion för att ringa in förbättringsförslag.

Läs mer och anmäl dig via länken senast 13 april (man behöver inte ha appen Teams för att delta): https://magnetevent.se/Event/gar-det-att-kombinera-tillvaxt–tillsyn–41651/

Välkommen!


Datum: 2021-04-15 18:00 - 2021-04-15 20:30
Plats: Teams
Pris: Kostnadsfritt
Arrangör: Säters kommun