Historisk vecka 8-16 augusti 2020

Historisk veckas program och Silverringen 20 årsjubileumLås i form av hjärta. Text: Historisk vecka 8-16 augusti 2020

Historisk vecka i Säterbygden vill även i år bidraga till att synliggöra våra kultur- och naturmiljöer och att levandegöra vårt kulturarv trots den epidemi som råder. Våra aktiviteter kommer att genomföras utomhus och vara anpassade till de restriktioner som gäller både vad det gäller avstånd och antal. Vi vill också gärna belysa att kulturslingan Silverringen har funnits i 20 år med några aktiviteter.    

Program Historisk vecka 2020 (pdf, 3 MB)

Gårdsvandring i Säters innerstad lördag 8 augusti och söndag 9 augusti

kl. 11-16.

Välkommen till våra öppna gårdar. Promenera runt och ta del av gårdarnas historia som presenteras på tavlor vid grindhålen. Gårdskarta kommer i Säterbladet den 4 augusti. Ingen servering så ta gärna med en egen fikakorg.

Stadsvaktmästare Karl-Erik Alm vill gärna berätta om vad som hände i världen, Sverige och Säter för hundra år sedan. Gå in på www.saterstampen.se eller Facebook från vecka 32.

Jönshyttans dag 8 augusti

kl. 8–13  Slåtter vid Lodstöparbo, medtag egen lie, räffsa.

kl. 14  ”Bergshistoria och storpolitik i Gustav Vasas spårFöredrag av Jon Bodin vid husgrunden i Jönshyttan.

 • Biljett bodin.jon@gmail.com 070-628 47 46

Konsthjulets dag 9 augusti

kl 10. Invigning av minnestavlan för Säters grundande. Rådhuset. Jon Bodin

kl 11 Visning av Konsthjulet, Sördalen, varvas med egen picknick.

Säterkonsten – historia, teknik och människor. Föredrag Sven Erik Hillver kl.12 Vandring via konstgången till Bispberg. Avslut vid Storgruvan.

 • Biljett för hela dagen: karin.hasto@sater.se 070-228 98 85 OBS! Parkera vid kyrkogården.

Kyrkogårdsvandring på St Skedvi kyrkogård 11 augusti

med Eva Hyenstrand och Leif Olofsson
kl 18

 • Föranmälan: sockenkontoret.skedvi@telia.com eller tel. 0225-40522

Odlarmöda i storskog 12 augusti

kl. 18  Vandring mellan Björnbo och Backus. Guide Jon Bodin.  Kör upp vid Aspnäs. Parkera i Björnbo.

 • Biljett karin.hasto@sater.se 070-228 98 85

Säters Mentalvårdsmuseum 12 augusti – 15 augusti

kl. 10-16 För att undvika trängsel max 20 personer samtidigt i museét.

Vandra kring området och ta del av sjukhusets historia i din telefon via QR-koder på ett 10-tal platser. För mer information se museets hemsida. www.mentalvardsmuseet.se

Kulturhistorisk vandring från hospital till medeltida kapell 15 augusti

kl. 10–16. Vandring från golfrestaurangen via Lomtorpet till Östra Silvberg. Tillbaka via Risshyttan och Aspnäs. Vandringsledare Jon Bodin.

 • Biljett bodin.jon@gmail.com  070-628 47 46

Skratt och Skräck på AteljeY 15 augusti     OBS!! Utgår                                                 

kl. 18 Folkteatern Dalarna/Sundborns Teater med Jon Karlsson och Mattias Åhlén. Två skådespelare, två monologer. Den ena baserad på en av världens roligaste böcker. Den andra på en novell från den moderna spökhistoriens fader. En helkväll utomhus med humor och ryslig spänning.

Grängshammars Engelska park 16 augusti

kl. 13 och kl. 15 Historik och vårdprogram presenteras av Helena Kåks, trädgårdsmästare och fil.dr. i kultur och samhälle. Kolhusruinen Grängshammar.

 • Biljett karin.hasto@sater.se 070-228 98 85

Gäller vid alla program utom på Ateljé Y, Mentalvårdsmuseet och gårdsvandring.

 • Boka obligatorisk fribiljett fr.o.m. 1 augusti
 • Medtag egen matsäck.
 • Medtag egen sittplats

Program genomförs utifrån Folkhälsomyndighetens restriktioner:

 • begränsat antal
 • vi håller avstånd
 • deltar ej vid symtom

Arrangörer:  Historisk vecka/Säters kommun, Säters hembygdsförening och Kulturföreningen Säterstampen i samverkan med Ateljé Y, Mentalvårdsmuseet och Länsstyrelsen Dalarnas kulturmiljöenhet.


Datum: 2020-08-08 00:00 - 2020-08-16 23:59
Arrangör: Historisk vecka/Säters kommun, Säters hembygdsförening och Kulturföreningen Säterstampen i samverkan med Ateljé Y, Mentalvårdsmuseet och Länsstyrelsen Dalarnas kulturmiljöenhet