Kommunfullmäktiges decembersammanträde

Kommunfullmäktige sammanträder på Folkets Hus torsdagen den 1 december kl 18.00. Kommunfullmäktige behandlar bl a höjning av brukningsavgifter för VA, höjning av taxa inom livsmedelsområdet samt extra tillskott till Räddningstjänsten Dala Mitt..

Kallelse till kommunfullmäktige 2022-12-01


Datum: 2022-12-01 18:00 - 2022-11-01 00:00
Plats: Folkets Hus , Järnvägsgatan 22, Säter
Arrangör: Säters kommun