Kommunfullmäktiges februarisammansträde

Kommunfullmäktige sammanträder på Folkets Hus i Säter torsdagen den 14 februari kl 18.00.  Kommunfullmäktige behandlar Vision och strategiska mål, Fördjupad översiktsplan för Gustafs (Enbacka, Mora By m.m.) i Säters kommun, Program och Utvecklingsplan för Säterdalen.

Kallelse till kommunfullmäktige 2019-02-14

Fördjupad översiktsplan Gustafs

Program Säterdalen


Datum: 2019-02-14 18:00 - 2019-02-14 00:00
Plats: Folkets Hus i Säter, Järnvägsgatan 22
Arrangör: Säters kommun